Sunday, May 27, 2012

Sáréacht Cholmáin!


Aitheantas don sáréacht atá déanta ag Colmán Ó Raghallaigh ar son Leabhair do Pháistí in Éirinn.
Jenny Murray (CBI), Áine Ní Ghlinn (Leiritheoir), Colmán Ó Raghallaigh agus Mags Walsh (CBI)
Roghnaítear eagraíocht nó duine gach bhliain ag an CBI (Béarla) mar aitheantas ar an sarobair  atá déanta acu in earnáil leabhair do pháistí in Éirinn.

Le seacht mbliana déag anuas tá Colmán Ó Raghallaigh ag saothrú leis mar scríbhneoir agus mar fhoilsitheoir Gaeilge. Bíonn nuálaíocht le brath i gcónaí i saothar Cholmáin – ní hamháin sna leabhair a tháinig óna pheann féin (An Táin, Scéalta Ruairí agus go leor leor eile)  ... ach bíonn nuálaíocht le brath freisin sna leabhair ar fad a fhoilsíonn a chomhlucht Cló Mhaigh Eo.  

I gCló Mhaigh Eo tugann Colmán deis do scríbhneoirí Gaeilge rudaí úra, rudaí spéisiúla a chruthú sa teanga.

No comments:

Post a Comment