Friday, January 24, 2014

Craic sa choláiste - agus taobh amuigh!

"Bígí linn d'Éigse na Tríonóide agus léirigí bhur ngrá don Ghaeilge! Ná caill amach ar an seachtain is tábhachtaí i bhféilire an choláiste. Scaoil Amach í! Tá fáilte roimh chách"

Ta clár imeachtaí Éigse na Tríonóide 2014 fógartha ag An Cumann Gaelach, Coláiste na Trionóide, i gcomhar le hOifig na Gaeilge. Seachtain spleodrach a bheidh i gceist leis, i gcroílár Bhaile Átha Chliath, agus tá sé oscailte do chách. 

Beidh an ceiliúradh Gaelach seo ag leanúint ón Luain 27 go dtí an Aoine 31 Eanáir.
Beidh ar a laghad ceithre imeachtaí trí mheán na Gaeilge gach uile lá, agus mar sin tá rud éigin do gach duine le gach cineál spéise.
Chun tús bríomhar a chur leis an lá, beidh pancóga nó tósta agus tae saor in aisce i Seomra na Gaeilge gach maidin. 

AR AN LUAN, tiocfaidh Árd-Mhéara Bhaile Átha Cliath, Oisín Quinn, inár láthair, le Scaoileadh na mBalún a fhógairt ag a 11.30 r.n. i bpríomhchearnóg an Choláiste. 

Ag 1.15 i Seomra na Gaeilge, tabharfaidh Linda Ervine ón East Belfast Mission léacht thar a bheith suimiúil ar an fás mór i suim sa Ghaeilge atá léirithe in Oirthear Bhéal Feirste le tamaillín anuas.  I ndiaidh seo, beidh turas ar Dáil Éireann. Tiocfaidh slua le chéile arís sa Seomra ag a 6i.n. d'Oscailt Oifigiúil na hÉigse- beidh ceoil, sólaistí agus craic ar fail, agus beidh an tOllamh Alan Titley againn mar aoichainteoir.
AR AN MHÁIRT, beidh maidin caife don fhoireann i mar aon le Taster Gaidhlig na hAlban ag 11r.n. Buaicphointe an lae ar an Mháirt ná Díospóireacht i Seomra na Gaeilge, le haoichainteoirí speisialta.

Beidh cultúr dúchasach na nGaeil á léiriú ag Ceardlann Sean-Nóis ag 4.00i.n. Ina dhiaidh sin, ag a 6.00 i.n., taispeánfar scannán Gaeilge.
 
MAIDIN CHÉADAOIN, bí ag rith timpeall linn i ndaidh a 10.00 r.n. nuair a dhéanann muintir an choláiste iarracht teacht ar an "Fugitive Gaelach". Glac sos ansin le caife saor in aisce ag an Chéadaoin @ An Bhutrach ag 10.30. Ní bheidh éinne ocrasach Dé Céadaoin, mar cuirfear anraith agus bia saor in aisce ar fail ag am lóin sa Seomra! 

Oíche Chéadaoin, beidh GIG MHÓR NA HÉIGSE DO PHÁDRAIG SCHALER, le baill Kila, Seo Linn agus na Trinitones, agus muid ag tiomsú airgid san Workman’s Club ar Ché Wellington. Beidh damhsa, beidh ceol, beidh spraoi den scoth againn. Ná caill amach air!

AR AN DÉARDAOIN, beidh Tráth na gCeist idir mic léinn agus foireann an Choláiste ag a 1.30i.n. Bain taitneamh as Tráthnóna Cluichí ag 3.00 i.n. Dóibh siúd atá spíonta, beidh amhránaíocht álainn le cloisteáil ag Urnaí na Nóna i Séipéal an Choláiste ag a 5.15, agus fáiltiú ina dhiaidh sa Séiplíneacht (Teach 27). 

DÉ HAOINE, AN 31 Eanáir, beidh cór an chumainn ag teacht le chéile le ceiliúradh a dhéanamh ag Aifreann na hÉigse i Séipéal an Choláiste ag a 1.05i.n. Is féidir bheith ag guí go mbeidh an bua againn, ach ar aon chuma, beidh craic agus spórt den chéad scoth idir muintir TCD agus muintir UCD ag Cluiche Peile na nDathanna ag 2.30 i.n.

Cuirfear clabhsúr deas leis an Éigse ag 7.00 i.n. oíche Dé hAoine le Oíche Scéalaíochta i dTeach Tabhairne an Lord Edward.  


No comments:

Post a Comment