Monday, February 20, 2012

"Níl aon riachtanas dlíthiúil..." Bus Átha Cliath

..seachas na Gael?
Chuireas teachtaireacht chuig Bus Éireann le déanaí faoi nach Bus Átha Cliath ach Dublin Bus atá ar a suíomh acu. Tá jab mhaith déanta anois acu de na comharthaí ama ag na stáid bhus sa cathair (taobh amuigh de botúin ait ó am go chéile mar seo ag an Nollaig. Ach bhí ar an Coimisinéir Teanga brú a chuir ortha é sin a dhéanamh.  Níl Gaeilge ar bith ar an suíomh acu (Dublin Bus) afach!

Seo an comhfhreagras:

A Chara
Bhí sé de nós agam dul chuig busathacliath.ie chun teacht ar eolas faoin clár ama na mbusanna i mBaile Átha Claith ach níl sé ag obair anois! Ar athraing sibh bur ainm in iomlán go Béarla anois. Cé fáth?
Déanam an rud céanna le Iarnród Éireann agus cé nach bhfuil iarnrodeireann.ie ann anois chuireann sé go uaithoibríoch chuig an suíomh agus URL nua mé.
Le meas

Eoin, a chara,
Go raibh maith agat as ucht ár gcuid airde a tharraing ar an ábhar seo. Tá an suíomh gréasáin www.busathacliath.ie i mbun feidhme. Is féidir le fostaithe de chuid Bus Átha Cliath breathnú air go hinmheánach ag baint úsáide as ríomhairí na cuideachta agus tá iniúchadh á dhéanamh againn faoi láthair ar an bhfáth nach féidir breathnú ar an suíomh go seachtrach.
Is mise le meas,
Maria
Maria Brennan
Acting Media and Communications Manager
Media and Communications Department, Dublin Bus,

Maria,
Gura maith agat.
Feicim nach bhfuil an eolas le fáil i nGaeilge ar an suíomh. Céard iad na pleannana atá agaibh leis an obair sin a dhéanamh agus go mbeidh muid i ndán an eolas a léamh agus ticéidí a órdú i nGaeilge ann?
Beir bua!

Eoin, a chara,

Níl suíomh gréasáin Bhus Átha Cliath ar fáil ach i mBéarla amháin faoi láthair.

Ag an bpointe seo, níl sé i gceist againn leagan Gaeilge den suíomh gréasáin a chruthú. Tá roinnt cúiseanna leis seo:
  • Tá Bus Átha Cliath gafa le staid airgeadais deacair de thoradh an chúlaithe. Bheadh costas suntasach i gceist le haistriúchán a dhéanamh ar an bhfaisnéis agus na háiseanna uile atá ar fáil ar ár suíomh gréasáin i láthair na huaire.
  • Bheadh acmhainn tiomnaithe ag teastáil le suíomh gréasáin Gaeilge a choinneáil chun a chinntiú go gcoimeádfaí an fhaisnéis suas chun dáta agus cruinn. Mar shampla, is féidir an chuid News Story den suíomh gréasáin againn a nuashonrú ar an toirt anois le faisnéis seirbhíse. Mar an soláthraí iompair phoiblí is mó i mBaile Átha Cliath, tá ár gcuid seirbhísí faoi réir athruithe um bainistiú tráchta ar bhonn laethúil. Má tharlaíonn tionóisc sa chathair, is minic go gcuirtear seirbhísí ar mhalairt slí ar gearrfhógra agus seans nach leanfadh sé seo ach achar gairid ama. Déantar ár rannóg News Story a nuashonrú go gasta leis an bhfaisnéise seo do chustaiméirí agus bheadh acmhainn bhreise de dhíth chun leagan Gaeilge den rannóg úd a sholáthar chun a chinntiú go n-aistreofaí an cineál seo faisnéise go cruinn ar bhonn tráthúil.
  • Níl aon riachtanas dlíthiúil ann leagan Gaeilge den suíomh gréasáin a sholáthar.

Tá súil agam nach gcruthaíonn sé seo aon mhíchaoithiúlacht duit.
Is mise, le meas,

Maria Brennan
Acting Media and Communications Manager

Is minic a faightear freagraí mar sin.

De gnath is ceist "aistriúchán" ó Bhéarla go Gaeilge, atá i gceist ach cén fáth nach féidir stuif a scríobh i nGaeilge agus a aistriú go Bearla. Meas tú cén cineál a deanadh faoi "chostas aistriúcháin" ansin?

Tuesday, February 7, 2012

Níl práinn leis an nGaeilge! (Ceoláras Náisiúnta!)

Seo píosa a roinn Seanán Ó Coistín le Díograiseoirí na Gaeilge le deanaí! is cosúil gur scríobh sé chuig an Ceoláras Náisiúnta (Béarla)

"A chairde, seo an freagra a bhfuair mé ó cheannasaí margaíochta an Cheolárais Náisiúnta, Rosita Wolfe, nuair a d'iarr mé uirthi rogha Gaeilge a chuir ar na hinnill ticéid -


"Many thanks for your email Seanan but unfortunately this is not a priority for us at the moment
Will get back to you in due course if it becomes of interest.
Kind regards
Rosita

Rosita Wolfe"

Is gá dúinn a léiriú di go bhfuil éileamh ann. Seolaigí teachtaireachtaí béasta chuig rosita.wolfe@nch.ie agus cuir in iúl di gur mhaith libh rogha Gaeilge ar na hinnill ticéid."

Más féidir a natch cainte béarla  a úsáid is freagra "clasaiceach" é gan aon amhras. Tá sé ioncurtha le litir a fuair mé ó Éircom ar litir a sheol mé i nGaeilge chucu fadó "Now we are no-longer a state company we have no statuary obligation to respond to correspondence in Irish!"