Monday, December 17, 2012

Cás Mhaolra Seoighe agus Mám Trasna

Macnamh ar dhúnmharú tragóideach agus ar chás agus breitiúntas éagóireach

Bhí ócáid ar siúl i nGaillimh ar an Satharn 15 Nollaig i gcuimhne ar Mhaolra Seoigh, a chuireadh chun báis go héagórach de bharr "Dúnmharuithe Mhám Trasna" 130 bliain ó shin. Bhí Uachtarán na hÉireann, Mícheál D. Ó hUiginn i láthair ag Aifreann i nGaeilge san Ardeaglais agus sna himeachtaí ina dhiaidh. Bhí sciatháin oirthearach na hárd-eaglaise lán don Aifreann.

Bé an tAth Fiontán Ó Monacháin a bhí mar príomh-chéiliuraí ag an Aifreann sin agus an tAth Kieran Waldron, deartháir údar "Maamtrasna, the murders and the mystery," an tAth Jarlath Waldron. Bhí ceol binn á chanadh ag Treasa Ní Cheannabháin i rith an Aifrinn.

Seán Ó Cuirreáin, Coimisinéir Teanga
ag leagadh bláthfhleasc
Ina dhiaidh sin ag ócáid ina leagadh bláthfhleasca ar an áit ar crochadh agus ar cuireadh Maolra Seoighe, cothrom an lae sin 130 bliain ó shin.  Leagadh iad mar seo agus fonn mall a sheinnt ar na píobaí ag Éamon Ó Bróithe.
• Méara na Gaillimhe, Terry O'Flaherty thár cheann phobal na cathrach.
• Méara Chontae na Gaillimhe, Thomas Welby, thar cheann phobal an chontae.
• Johnny Joyce, thar cheann mhuintir Seoighe, a shinsear, a dúnmharíodh i Mám Trasna.
• Seán Ó Cearúil, dlíodóir, thar cheann lucht gairme an dlí.
• Sibéal Davitt, duine de shliocht Cheapach na Creiche, thar cheann mhuintir an cheantair sin atá anois scaipthe ar fud na tíre agus an domhain mhór.
• An Tiarna David Alton thar cheann na daoine sin a fhulaingíonn ar fud an domhain nuair a séantar a gcearta daona.
• Seán Ó Cuirreáin, An Coimisinéir Teanga, thar cheann poball na Gaeltachta agus na Gaeilge.

Níos deanaí sa tráthnóna céanna bhí siompóisiam faoin ábhar i Músaem Cathrach na Gaillimhe. Bhí cainteoirí breatha ann agus tháining slua aisteach chuig an mír seo den cuimhniúcháin le héisteach leo.

Mar thús thug an Ollamh Gearóid Ó Tuathaigh léiriú ar chúlra staire 1882, polataíocht an ama i Sasana agus an gaol a bhí idir pearsa rialtais cúng na haimsire lena chéile mar aon le tabhacht an chás seo sna hochtóidí. Níor éistíodh le Maolra mar níor thuigeadar é agus níor thuig Maolra iad agus mar sin daoradh go héagóireach é.

Ansin chuir an Tiarna Alton cur síos ar a pháirt agus páirt an Tiarna Avebury sa chás agus an troid ar siúil le cinneadh na cúirte a fuair Maolra Seoighe ciontach a chuir ar cheal. Is fiú é a dhéanamh mar chuid den proiséas ag chuir an cairdeas idir Éire agus Shasana a neartú. Chríochnaidh sé a phíosa leis an nath, "Ar scath a cheile a mhaireann na daoine!"

Ba spéisiúl an caint a thug Johnny Joyce, de shliocht clainne Seoighe a dhúnmaraíodh in 1882. Thug sé stair a sheanathair Máirtín, a bhí as baile nuair a thárla an sléacht, agus Paitsí, a gortaíodh ann agus a thárla dóibh. Cuireadh in Ard Aidhin iad beirt agus níor ligeadh thár n-ais chuig a n-áit dhúchais iad. Scaradh óna chéile iad agus ní fios cád a thárla do Paitsí ag an deireadh ach gur chuaigh sé go Meiriceá. Phós Máirtín agus bhí a chlann mac páirteach i gcúrsaí CLG ar thaobh Baile Átha Cliath.  (Bhí Johnny Joyce é féin i bhfoireann buacach Bhaile Átha Cliath sna caogadaí!)

Teaspáineadh ansin scannáin fíor spéisiúil ó RTÉ, "CSÍ Mám Trasna" curtha i láthair ag an léiritheoir Seán Ó Méalóid.

Caoineadh Mhaolra Seoighe
Sa seisiúin ceiste agus díospóireachta a bhí ann ansin deineadh comparáid idir cás Mhaolra Seoighe agus cásanna eile mar Seisear Birmingham agus Clann Mhic Guidhir. Dúradh gur tabhachtach iad na daoine a seasann an fód cé go mbíonn an triomlach ina n-éadan i gcúrsaí coinsiasach!

Cuireadh deireadh leis an sioposium le píosa léitheoireachta as leabhair an Ath Jarlath Waldron ag a deartháir an tAth Kieran. Ba chur síos ar bhás truamhéalach Mhaolra Seoighe é. Ansin bhí dán nua-chumtha, "M'athair, Maolra Seoighe!" ag Ciarán Ó Fátharta léite ag a iníon Muireann, inar samhlaíodh sé meon iníon Mhaolra ar bhás a hathair agus nach mbeidh sé sa bhaile don Nollaig. Ansis sheinn Johnny Óg Connelly píosa nua ceoil a chum sé don ocáid - "Caoineadh Mhaolra Seoighe!"

Críochnaíodh an ocáid le oíche airneáin i gClub Áras na nGael - ceol, sólaistí agus ar ndóigh, deochanna!
Bhí an ocáid eagraithe ag Oifig an Choimisinéara Teanga, Conradh na Gaeilge agus Músaem Cathrach na Gaillimhe.

Wednesday, December 5, 2012

Ar son na Gaeilge?

Tá gach páirtí in ainm is a bheith ar son na Gaeilge, pé brí atá leis sin. Deireann siad go bhfuil lán taobh thiar den Scéim 20 Bliain don Ghaeilge a foilsíodh dhá bhliain ó shin.

Ag breathnú ar na suíomhna éagsúla a bhaineann leis na páirtithe éagsúla ní fheictear aon chúis dhochais. Tá Fianna Fáil agus Sinn Féin tár éis aistriú ar na chinn thideal ach sinn an méid. 

Tá leathannach amháin ag Páirtí an Lucht Oibre le haidhmeanna an pháirtí i nGaeilge (Táid le fáil i bPolainnis leis!).

Maidir le Fine Gael, níl oiread agus focal amháin ar an suíomh acu, seo an páirtí atá tár éis Acht Gaeltachta nua a bhrú trén Dáil, a chuir deireadh le Daonlathas in Údarás na Gaeltachta, A chuir deireadh le chomh-fhoilsiú billí pairliminte, atá ag iarraidh Oifig an Choimisinéara Teanga a nascadh faoi Oifig an Ombudsman agus deireadh a chuir le COGG agus ag Dia amháin atá fhios cad eile. 

Is beag páirtí a fhoilsíonn ráiteas i nGaeilge riamh. Tá beirt nó triúir i Sinn Féin a deanann iarracht agus labhrann triúr i nGaeilge go rialta. Labhrann ionadaí i bhFianna Fáil ar chúrsaí Ghaeilge i nGaeilge mar aon leis an bFoth-Aire Gaeltachta (gur as an nGaeltacht é!).

Seo mar a bhi cúrsaí sa bhliain 2007: No Gaeilge! agus Dea-shampla idirlín de dhíth ar na páirtithe (Lá 2008).

Meas tú an fimínteacht atá á léiriú sa méid sin?

Suíomh Fhine Gael gan oiread agus focal amháin Gaeilge air!
Leathanach amháin ag Páirtí an Lucht Oibre
Suíomh "Gaeilge" de chuid Fhianna Fáil

Suíomh "Gaeilge" de chuid Sinn Féin


Thursday, July 19, 2012

Ag cothú na todhchaí!

Seo an caint a thug an Coimisinéir Teanga, Seán Ó Cuirreáin, chuigh Scoil Samhraidh i gCeatharleach ar an 13ú lá Iúil 2012.

A dhaoine uaisle, is mór an onóir agus an phribhléid dom cuireadh a fháil a bheith libh anseo i gCeatharlach le labhairt libh ar an ócáid seo agus an Scoil Samhraidh seo a sheoladh go hoifigiúil.

Ba mhaith liom, ar dtús, buíochas a ghlacadh le Fondúireacht na Gaeilge, leis an Mheitheal Straitéise, Taighde agus Tionscnaimh, agus leis na páirtithe eile a bhfuil baint acu leis an bhfóram díospóireachta seo – Conradh na Gaeilge, Coiscéim agus Gael Linn.

Ní dócha go bhféadfadh téama níos oiriúnaí ná níos tráthúla a bheith agaibh faoi láthair: “Ag cothú na todhchaí: Forbairt na tíre agus na teanga”. Tráth a bhfuil ceisteanna móra faoinár bhflaitheas eacnamaíoch agus airgeadais, ag am a bhfuil méid áirithe ísle brí le brath ina measc siúd ar cás leo todhchaí na teanga, tá sé tráthúil go mbeadh an dá théama sin – tír agus teanga – á gceangal le chéile anseo ag an bhfóram díospóireachta.

Agus le tuilleadh a chur leis an duairceas, an lag trá agus an lagmhisneach a bhaineann le cúrsaí na tíre agus na teanga, nach tráthúil fós gur ar Aoine an 13ú atá an Scoil Samhraidh seo á seoladh! Tá súil agam nach bhfuil aon duine inár measc piseogach. Ar eagla go mbeadh, ní dhéanfaidh mé aon tagairt mórán don snag breac aonair sin a chonaic mé le hais an bhóthair agus mé ag fágáil Chonamara ar ball, ná tagairt ar bith do shiúl faoi dhréimirí nó scátháin a bheith á mbriseadh. Tá ár ndóthain den mhí-ádh, den imní agus den ísle brí inár measc faoi láthair gan tuilleadh a tharraingt orainn féin!

Cé a chreidfeadh dornán beag gairid de blianta ó shin nuair a bhí an Tíogar Ceilteach i mbarr réime, lánfhostaíocht i ngach áit, airgead fairsing agus an saol ar a mian ag cuid mhór den phobal, go bhféadfadh sé tarlú chomh gasta sin go mbeimis san áit a bhfuil muid inniu, le pócaí folmha agus cloigeann tinn, ag brath ar chineáltas na strainséirí…the kindness of strangers…. san IMF, san EU agus san ECB. Agus sa phróiseas sin, nuair a shleamhnaigh muid ó bheith ar mhuin na muice go híochtar neide, chaill muid sciar tábhachtach den fhlaitheas sin a baineadh amach le cruatan, le hanró agus le dua.

Ní ábhar iontais ar bith é, mar sin, go mbeadh brat dorcha an éadochais ag luí go trom orainn, go mbeadh easpa meanman agus misnigh orainn, go mbeimis ar bheag-uchtach agus faoi scamall na héiginnteachta. Mheas muid go bhfaca muid ar feadh seala meascán idir Tír na nÓg agus an Tír Tairngire – the Promised Land – an fearann sin a bhí ‘a sruthadh le bainne agus le mil.’ Agus anois, tá muid ar ais ar ár leataobh agus in áit na leathphingine. Dá mbeadh leathphingin againn.

Tá mé lánchinnte go mbeidh léargas an-suimiúil le fáil sa bhfóram díospóireachta seo anocht agus amárach ar na cúiseanna gur tharla an ghéarchéim mhór náisiúnta agus dhomhanda seo, ach níos tábhachtaí fós, go mbeidh smaointe le cloisteáil faoin mbealach le muid a chur ar ais ar an machaire mín arís. Tá agus beidh na saineolaithe anseo ón saol acadúil agus ó réimse na meán cumarsáide, ón Cheathrú Rua go San Sebastian na Spáinne, ón Bhruiséil go hIndiana, ó sheomraí nuachta an Irish Times go seomraí cumhachta an Bhainc Cheannais. Feictear dom féin go bhfuil sé ríthábhachtach go mbeadh ceisteanna casta eacnamaíocha agus airgeadais á bplé trí Ghaeilge mura mbeadh ann ach le cruthú gur féidir leis an seanteanga ársa seo dul i ngleic go cruinn agus go cumasach le castacht agus le caolchúis na n-argóintí faoin ábhar nua-aimseartha, dúshlánach seo.

Beidh, ar ndóigh, dearcadh á léiriú freisin ar ghnéithe de staid reatha na Gaeilge agus beidh an ceangal idir forbairt na tíre agus na teanga á mheas agus á scrúdú.

Mhair an teanga tré chruatan agus dearóil
Maidir leis an teanga agus an ghéarchéim eacnamaíochta, tá a fhios againn an méid seo: mhair an Ghaeilge trí bhlianta crua agus dearóile roimhe seo, trí ghorta agus cogaí, trí cheannas eachtrach agus trí chúlú geilleagrach, trí thrioblóidí agus éigeandáil. Ní amháin go maireann sí mar rogha theanga ag sciar den phobal i gcoitinne ar fud na tíre ach maireann sí mar theanga bheo phobail i limistéir áirithe Ghaeltachta – curtha ar aghaidh gan bhriseadh ó ghlúin go glúin le thart ar 2,000 bliain.

Ba dhona an mhaise é a cheapadh go dtiocfadh briseadh anois ar shlabhra sin na staire agus is orainne mar phobal agus ar an Stát a thiteann sé a chinntiú nach dtarlóidh sé sin. An nasc teanga sin a shíneann siar isteach sna cianta, b’fhurasta an rud go ligfí dó briseadh ach ba thruamhéalach an toradh a bheadh ar an gcliseadh sin.

Is cinnte gur thubaisteach an beart é dá ligfí don teanga bás a fháil anois. B’uafásach an rud é dá ligfí ar lár an saibhreas seanchais, an tsaíocht agus an cultúr atá i dtaisce inti. Ba bhoichte mar náisiún agus mar phobal muid dá héagmais. Cuid dár n-oidhreacht í an teanga agus cuid d’oidhreacht an domhain mhóir í. Níor cheart dúinn scaoileadh go furasta le gné chomh lárnach sin dár ndúchas.

Leagmhisneach na nEagras
Mar a dúirt mé ar ball, ní ábhar iontais ar bith é go mbeadh muid mar phobal sa tír seo in ísle brí faoi láthair de bharr an chliseadh eacnamaíoch agus baincéireachta. Tá an imní agus an éiginnteacht scaipthe go forleathan agus is beag cúinne nó earnáil nach mbraitheann gaoth fhuar, fheannta an chiorraithe ag bagairt orthu. Tá sin le brath go láidir agus go leanúnach le tamall anois ina measc siúd atá gafa le cur chun cinn na Gaeilge agus na Gaeltachta.

Go deimhin, ní dóigh liom go bhfaca mé oiread lagmhisnigh nó easpa muiníne riamh roimhe seo i measc cheannairí na n-eagras Gaeilge agus Gaeltachta is atá ann faoi láthair. Tá Bille nua Gaeltacht a stiúradh trí Thithe an Oireachtais le mí anuas agus mar a dúirt mé in agallamh nuachtáin an tseachtain seo caite ní cosúil go bhfuil an fháilte atá a cur roimh an mBille nua sin, go dtí seo ar aon nós, ag baint aon mhacalla as cnoic agus beanna na Gaeltachta agus is cúis imní é sin mar nach féidir reachtaíocht shóisialta a chur i bhfeidhm mura bhfuil muinín agus tacaíocht an phobail i gcoitinne aici.

Ní raibh staid na teanga mar theanga bheo phobail chomh leochaileach riamh is atá anois sa Ghaeltacht. Níl aon cheist ach go mairfidh an teanga sa Ghaeltacht agus níor saolaíodh fós an cainteoir dúchais deiridh. Ach is ceist eile ar fad í an mairfidh sí mar theanga bheo phobail agus an mbeidh sí á cur ar aghaidh ó ghlúin go glúin gan bhriseadh gan bhearna? Chaithfeadh imní a bheith ort nuair a fheiceann tú an brú i dtreo an Bhéarla atá ag teacht ar aos óg na Gaeltachta, gan stad gan staonadh.

Agus lasmuigh den Ghaeltacht, ón méid atá á chloisteáil agam ó lucht ceannais na n-eagras Gaeilge, tá siad spíonta, tuirseach agus tromchroíoch tar éis dóibh a bheith sáite i maorlathas agus iad ag plé le blianta le díospóireacht gan tairbhe faoi shamhail nua maoinithe gan mhaith, gan toradh. Tá a gcuid ama agus fuinnimh suaite ag an mhóriarracht seo agus an fócas iomlán air sin seachas ar an obair ar cheart agus ar mhaith leo a bheith ina bun. Tá siad imníoch anois go bhfuiltear le dul ag lorg samhail úrnua maoinithe [mark 2] agus gan aon dóchas acu go mbeidh toradh níos fearr ar an bpróiseas sin ná mar a bhí ar an gcéanna atá caite ar leataobh anois.

Má deir tú leo misneach a bheith acu, go bhfuil Straitéis 20 Bliain anois ann, cuirfear ceist ort céard iad na céimeanna dearfacha, praiticiúla chun leas na teanga atá tógtha agus curtha i bhfeidhm ó foilsíodh an Straitéis sin nó de thoradh na Straitéise sin?

Comharthaí dearfacha
Os a choinne seo ar fad, tá comharthaí dearfacha go maith ann maidir le húsáid na teanga sa tír faoi láthair. Léirigh staitisticí ón daonáireamh deiridh go raibh méadú 7% ón daonáireamh roimhe sin ar líon na ndaoine sa tír a dúirt go raibh Gaeilge acu. Bhí méadú 7% ar líon na ndaoine lasmuigh den chóras oideachais a dúirt gur úsáid siad an teanga go laethúil. Tháinig méadú 3% ar líon na ndaoine sa Ghaeltacht a dúirt gur úsáid siad an teanga go laethúil, lasmuigh den chóras oideachais.

Claonadh dearfach agus dea-scéala atá sna staitisticí sin. Tá cuid mhór den phobal i gcoitinne ar son chaomhnú agus chur chun cinn na teanga agus tá sin léirithe go soiléir i dtaighde agus i suirbhéanna éagsúla in imeacht na mblianta. Léirigh staidéar a rinne Ollscoil na hÉireann, Má Nuad roinnt bheag blianta ó shin go raibh 93% den phobal ar son chaomhnú nó chur chun cinn na Gaeilge agus bhí níos lú ná 7% glan ina coinne.

Tacaíocht ón Stáit
Níl aon amhras orm ach go bhfuil bearna shuntasach idir mianta an phobail i leith na teanga agus iarracht an státchórais féin i leith na teanga.

Glactar leis nach mairfidh an Ghaeilge mar rogha theanga an phobail sa Ghaeltacht mura bhfuil stádas ag an teanga agus í á húsáid i ngach gné de shaol na tíre, i dTithe an Oireachtais, sna cúirteanna, in obair laethúil na seirbhíse poiblí, i gcúrsaí gnó, creidimh agus spóirt, mar shampla. Agus ní mhairfidh sí sna réimsí sin den saol mura mbeidh pobail Ghaeltachta ann a bhfuil sí mar theanga bheo phobail acu. Tá an dá ghné sin fite fuaite ina chéile agus iad ag brath go hiomlán ar a chéile.

Creidim go bhfuil ceithre rud riachtanach d’fhorbairt na teanga:
 • Cumas teanga a thabhairt don phobal i gcoitinne, tríd an gcóras oideachais ar fud na tíre, agus ó dhúchas i gcás na Gaeltachta. Tá obair ollmhór le déanamh fós sa réimse sin. 
 • Is gá deis úsáide a sholáthar, áit agus spás a chruthú don teanga i ngach cuid agus i ngach gné de shaol na tíre, i gcúrsaí gnó agus eacnamaíocha, i gcúrsaí sóisialta agus spóirt, i gcúrsaí dlí, creidimh, riaracháin, pobail agus eile. 
• Teastaíonn ceannaireacht agus dea-shampla d’úsáid na teanga. Tá sin fíorthábhachtach go háirithe i measc an aosa óig. 
• Agus is gá cosaint a thabhairt don Ghaeilge mar theanga phobail sa Ghaeltacht. 

An dtarlóidh na rudaí sin tráth a bhfuil an geilleagar in ísle brí agus muid féin in ísle brí leis? Cuirfear an cheist an acmhainn dúinn caiteachas a dhéanamh ar na nithe seo nuair atá na pócaí folamh go maith? An freagra a bheadh agamsa ná an acmhainn dúinn gan an caiteachas riachtanach sin a dhéanamh? Cén sórt tíre a bheadh againn dá ligfimis dár n-oidhreacht chultúrtha atá mar chuid d’oidhreacht an domhain mhóir bás a fháil. Cén meas a bheadh orainn, nó níos tábhachtaí fós, cén meas a bheadh againn orainn féin dá scaoilfeadh muid le sruth gné chomh lárnach sin dár ndúchas?

Agus creidim go bhfuil sé rí-thábhachtach nach ngéillfeadh muide ar cás linn an teanga ársa seo ach go mbeadh misneach, muinín agus dóchas againne ar fad. Mar a dúirt mé níos luaithe, mhair sí trí bhlianta crua agus dearóile roimhe seo. Is cuma faoi dhorchadas na h-oíche reatha, tagann breacadh an lae arís i gcónaí le h-éirí na gréine .

Deis iontach í an Scoil Samhraidh seo le bheith “ag cothú na todhchaí...ag forbairt na tíre agus na teanga” agus leis na ceisteanna a eascraíonn as sin a phlé. Molaim lucht eagraithe na hócáide agus na cainteoirí ar fad a bhfuil dua curtha acu orthu féin ag ullmhú a gcuid smaointe le cur inár láthair anseo. Tá súil agam go mbainfidh sibh ar fad tairbhe agus taitneamh as imeachtaí an deireadh seachtaine agus is mór an phribhléid dom a fhógairt anois go bhfuil an Scoil Samhraidh seo seolta go hoifigiúil anois. Go raibh maith agaibh ar fad.

Monday, July 2, 2012

Stiúrthóir Nua ar an gComhdháil


Kevin De Barra ceaptha mar Stiúrthóir úr ar Chomhdháil Náisiúnta na Gaeilge.

Feidhmíonn an Chomhdháil mar scátheagraíocht ar 24 eagraíocht dheonach Ghaeilge agus thar ceann phobal na Gaeilge ar mhaithe leis an gcuspóir náisiúnta an Ghaeilge a athbheochan. Tiocfaidh Kevin De Barra i gcomharba arPhádraig Mac Criostail a bhí mar Stiúrthóir ar an gComhdháil ó 2007.

Is as An Spidéal, i gConamara é Kevin De Barra. D’fhreastail sé ar Ollscoil na hÉireann, Gaillimh áit ar bhain sé Céim Tráchtála agus Máistreacht sa Ghnó agus sa Mhargaíocht amach, chomh maith le Dioplóma sa Ghaeilge, agus Dioplóma i Staidéar an Aistriúcháin. Le déanaí tá Máistreacht sa Ghaeilge Fheidhmeach bainte amach aige le hInstitiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath.

Tá sé ag obair le Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge ó bhí 2007 ann, ar dtús mar Bhainisteoir Margaíochta agus Cumarsáide Poiblí, ansin mar Rúnaí na Comhdhála, agus ó Feabhra na bliana seo bhí sé ag feidhmiú mar Stiúrthóir Gníomhach ar an gComhdháil.

Roimh dó post a ghlacadh sa Chomhdháil, d’oibrigh Kevin mar Bhainisteoir Margaíochta Idirnáisiúnta leis an gcomhlacht QTEK Manufacturing Ltd (Béarla), atá a gceanncheathrú lonnaithe i nGaillimh.

Ag labhairt dó ar an gceapchán seo, dúirt Uachtarán na Comhdhála, Pádraig Mac Fhearghusa, “Cuireann an ceapachán seo go mór le cumas na Comhdhála ceannasaíocht a léiriú ar earnáil dheonach na Gaeilge sa tréimhse dhúshlánach atá amach romhainn. Tá sainscileanna agus saintaithí ag Kevin De Barra a rachaidh go mór chun tairbhe don Chomhdháil agus dá balleagraíochtaí, agus ar ndóigh do phobal na Gaeilge i gcoitinne”.

Sunday, May 27, 2012

Sáréacht Cholmáin!


Aitheantas don sáréacht atá déanta ag Colmán Ó Raghallaigh ar son Leabhair do Pháistí in Éirinn.
Jenny Murray (CBI), Áine Ní Ghlinn (Leiritheoir), Colmán Ó Raghallaigh agus Mags Walsh (CBI)
Roghnaítear eagraíocht nó duine gach bhliain ag an CBI (Béarla) mar aitheantas ar an sarobair  atá déanta acu in earnáil leabhair do pháistí in Éirinn.

Le seacht mbliana déag anuas tá Colmán Ó Raghallaigh ag saothrú leis mar scríbhneoir agus mar fhoilsitheoir Gaeilge. Bíonn nuálaíocht le brath i gcónaí i saothar Cholmáin – ní hamháin sna leabhair a tháinig óna pheann féin (An Táin, Scéalta Ruairí agus go leor leor eile)  ... ach bíonn nuálaíocht le brath freisin sna leabhair ar fad a fhoilsíonn a chomhlucht Cló Mhaigh Eo.  

I gCló Mhaigh Eo tugann Colmán deis do scríbhneoirí Gaeilge rudaí úra, rudaí spéisiúla a chruthú sa teanga.

Saturday, May 5, 2012

Gaeilge i gColáiste na Trionóide

Iarratais á nglacadh anois le haghaidh Scéim Dhartraí na Chéad Bhliana 2011-2012


Oifig na Gaeilge TCD ag glacadh anois le hiarratais ar Scéim Chónaithe Dhartraí (Halla na Tríonóide), do mhic léinn a bheidh ag teacht go dtí Coláiste na Tríonóide i 2012. Tá 12 áit á dtairiscint do 2012-2013.

Colm MacGearailt, Tiarnán Ó caithin agus
Caitriona Ni Mhaolchathaigh ó Scéim
Chónaithe TCD ag baint sult as Éigse na Tríonóide
Tá an Fhoirm Iarratais anseo.  Tabharfar tús aite d'iarratais a fhaightear in Oifig na Gaeilge ar/roimh an Déardaoin 31 Bealtaine 2012. Tá na hiarratais le sheoladh chuig "Scéim Chónaithe Dhartraí", Oifig na Gaeilge, An Téatar Thiar, Colaiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath 2.

Díolfar deontais €1,000 do na mic léinn ar na coinníollacha seo leanas:
An Ghaeilge a labhairt ina saol laethúil san árasán ina bhfuil siad.
Páirt ghníomhach a ghlacadh in imeachtaí Gaeilge an Choláiste agus i saol an Choláiste i gcoitinne.
Foirm a shíniú roimh ré á dhearbhú go gcomhlíonfaidh siad coinníollacha na Scéime.
Tuairiscí a thabhairt ag deireadh an chéad téarma agus ag deireadh an dara téarma d’Oifigeach Gaeilge an Choláiste ar na slite inar chomhlíon siad coinníollacha na Scéime
Beidh ar na mic léinn féin íoc as an iostas seo. Téann an deontas i dtreo costaisí a laghdú dóibh.

Eolas breise
Tá an Scéim seo á riaradh ag Coiste na Gaeilge i gcomhar le Maor Halla na Tríonóide d’fhonn úsáid na Gaeilge a chur chun cinn i saol Choláiste na Tríonóide.

Déanfaidh Coiste na Gaeilge suas le 12 áit ar an Scéim a thairiscint ar bhonn na n-iarratas seo. Dréachtfar liosta feithimh freisin, ar eagla nach n-éireodh le gach éinne den chéad dream áit a fháil sa Choláiste féin.

Coinneofar aon eolas a thugtar dúinn príobháideach agus faoi rún.

Déanfar iarratais a mheas ar bhealach cothrom.

Díolfar leath an deontais i ndiaidh na Nollag agus an leath eile ag deireadh na bliana acadúla. Sa chás nach mbeidh na coinníollacha á gcomhlíonadh ag mac / iníon léinn, beidh sé de cheart ag an gCoiste a b(h)allraíocht sa Scéim a scor.

Eagraíonn mic léinn na scéimeanna neart imeachtaí Gaeilge ar nós céilithe, turais, ciorcail chomhrá, tóraíocht taisce agus scóráil sciobhtha. Tugann siad cuairt ar an Oireachtas gach bliain. Bíonn siad páirteach in imeachtaí Éigse na Tríonóide, seachtain Gaeilge an Choláiste. Bíonn réimse leathan cúrsaí á leanúint ag mic léinn na scéimeanna, ó leigheas go dlí agus ón fhealsúnacht go Gaeilge. Tagann siad ag gach cearn den tír, Tuaisceart Éireann san áireamh.

Thursday, March 22, 2012

Ag tógáil do theaghlaigh le Gaeilge!


Plé agus taighde ann ar na fadhbanna a bhaineann leis, agus conas iad a shárú

Fairis na mílte teaghlach sa Ghaeltacht, cónaíonn na céadta teaghlach Gaelach eile taobh amuigh den Ghaeltacht sna bailte, sna cathracha, agus thar lear.

Anailís agus cur síos atá sa leabhar seo, Thógamar le Gaeilge Iad, ar na teaghlaigh Gaelacha seo i gcoitinne, agus go háirithe ar na fadhbanna lena gcaithfidh siad streachailt gach lá, idir scolaíocht, comhluadar, rialtas áitiúil, seirbhísí pobail, acmhainní foghlama agus siamsaíochta, meáin, cearta sibhialta agus eile.

Ach tuar dóchais atá sa leabhar seo, atá foilsithe ag Coiscéim. Taispeántar an chaoi ina bhfuil pobal cainteoirí dúchais ag teacht chun cinn sna cathracha, ainneoin easpa tacaíochta ó na húdaráis, agus mar atá an eagraíocht Comhluadar, a thosaigh sna nóchaidí le cúpla scór teaghlach, anois ag freastal ar bhreis agus 650 teaghlach.

Thar aon rud eile, ámh, tugann an leabhar seo dóchas do dhuine ar bith atá ag déanamh machnaimh ar thógáil clainne le Gaeilge. Cuirtear síos, ní amháin ar na míbhuntáistí, ach ar na buntáistí agus an luach saothair a bhaineann le páistí a thógáil le Gaeilge. Taispeántar freisin go bhfuil daoine go leor ag glacadh leis an dúshlán seo cheana féin.

Pointí
• Tá Gaeilge á labhairt mar theanga teaghlaigh ar fud na hÉireann agus thar lear.
• Tá eagla mar sin féin ar go leor tuismitheoirí (go háirithe siúd nach cainteoirí dúchais iad) go bhfuil a bpáistí ag foghlaim drochGhaeilge (rud nach fíor, den chuid is mó).
• Tá roinnt tuismitheoirí den tuairim go bhfuil drochthionchar ag scoileanna ar Ghaeilge a bpáistí.
• Maireann roinnt teaghlaigh Gaelacha faoi scáil dhorcha Hugo Hamilton. Chun lipéad na héadulaingthe a sheachaint, roghnaíonn roinnt tuismitheoirí gan socraithe daingne teanga a bheith acu ina dteaghlaigh, rud a mhilleann cúrsaí teanga iontu go tapa.
• Is féidir páistí a chur ag labhairt Gaeilge gan dua ná strus, ach an cur chuige ceart a bheith agat.
• Foghlaimeoirí, seachas cainteoirí dúchais, is ea cuid suntasach de na tuismitheoirí nua.
• Níl mórán freastail á dhéanamh ar dhéagóirí le Gaeilge go fóill.

Wednesday, March 14, 2012

Ceadúnas Teilifíse!

Taobh istigh dhá bhliain le cúnamh Dé!
Ní féidir ceadúnas teilifíse a íoch tré Ghaeilge ar an bhfón nó ar líne. Roime seo bhí sé de nós agam íoch as seo sa phost agus ar ndóigh níl aon fhadhb ó thaobh na Gaeilge de é sin a dhéanamh ach níl aon rogha ag Poball na Gaeilge é a íoch sna slí is simplí an fiche aoise déag!

Rinne mé gearán leis an gCoimisinéar Teanga ach toisc nach bhfuil aon dualgas reachtúil ann, áfach, níl an t-údarás aige aon bhrú a chuir ar an Post ina leith.


Ar ndóigh, dá mbeadh an scéim teanga daingnithe, seans go mbeadh an obair seo tosaithe níos túisce, ach mar a léirigh an Coimisinéir Teanga le déanaí, tá folús á chruthú mar nach bhfuil scéimeanna á ndaingniú.


Scríobh mé chucu mar sin!

A chara,

Fuair mé fógra uaibh faoin athnuacháin mo cheadúnais teilifíse. Bhí sé (mar is ceart) i nGaeilge agus Béarla agus bhí mé sásta íoch as. An bealach is éasca é a dhéanamh ná ar-líne agus chuaigh mé díreach go http://www.tvlicence.ie (sic) mar a mholann sibh ar an bhfógra. Ach ní féidir liom an ceadúnas a íoch ansin mar níl leagan Gaeilge ansin agaibh.

Molainn sibh glaoch ar 1890228528 agus mar an gcéanna ní féidir liom é a íoch ansi ach an oiread mar is i mBéarla amháin atá sé.

Tá mé sásta an ceadúnas a íoch nuair atá sib-se sásta chóras ceart cruinn íochíochta i nGaeilge a thabhairt dom.

Mise le meas oraibh

Eoin Ó Riain

From: Patrick Coffey
Date: 13 Márta 2012 15:29:08 MAG
Subject: RE: Ceadúnas teilifíse!

Eoin

A chara

Go raibh maith agat as an ríomhphoist a chuir tú chugainn ar 06 March 2012 maidir le seirbhís trí Ghaeilge a fháil ar ár suíomh idirlín _www.tvlicence.ie agus ár Ionad Glaonna 1890 228 528

Mar a duirt tú, níl leagan Gaeilge den Ionad Glaonna ná www.tvlicence.ie ar fáil anois agus tá brón orm nach bhfuil siad ann fós.
Tá An Post meáite ar rogha a thabhairt dár gcustaiméirí a gcuid ghnó a dhéanamh linn trí mheán na Gaeilge. Chuige seo, tá sé ar intinn againn leagan Gaeilge dár suíomh a chur ar fáil agus tá sé seo á fhorbairt faoi láthair. Caithfimid na hÁit-Ainmneacha go léir sa bhunachar sonraí a aistriú go Gaeilge. Nuair a bheidh an tasc mór sin déanta againn, cuirfimid an leagan Gaeilge den suíomh idirlín ar fáil laistigh dhá bhliain le cúnamh Dé

Táimid ag baint triail as iárionad glaonna nua as Gaeilge agus Béarla faoi láthair. Nuair a bheidh I.T. sásta leis, beidh sé ar fáil faoin mBealtaine 2012 le cúnamh Dé.

Is mise le meas

Pat Coffey

**************************************************************************************************
This e-mail and its attachments, is confidential and is intended for the addressee(s) only. If you are not the intended recipient, disclosure, distribution or any action taken in reliance on it is prohibited and may be unlawful. Please note that any information expressed in this message or its attachments is not given or endorsed by An Post unless otherwise indicated by an authorised representative independently of this message. An Post does not accept responsibility for the contents of this message and although it has been scanned for viruses An Post will not accept responsibility for any damage caused as a result of a virus being passed on.

An Post, incorporated with limited liability, registered in Ireland, registered number 98788, Registered Office: General Post Office, O'Connell Street, Dublin 1.
**************************************************************************************************

Tuesday, March 13, 2012

"Ní thosaíonn páirtnéireacht go maith le cos ar bolg!" Tuíteálaí

"Níl an taithí ag an bhForas a bheith ag obair ag leibheal an phobail!" Duine ón úrlóir. 
"Sin an fáth a bhfuilimid anseo - tá muid ag eisteacht. B'fhearr linn a bheith mar pháirtneirí" - Eamonn Ó hArgáin, Foras na Gaeilge!

Tá tréimhse chomhairliúcháin phoiblí bhreise don "tSamhail Nua Mhaoinithe" (SNM)  ar siúl ag Foras na Gaeilge. Bhí cruinniú in Ostáin i nGaillimh aréir (12 Már 2012). Bhí thart ar 50 i láthair. Bhí tuíteálaí díograsach Ghaelscéal i láthair ag craobhscaoileadh a raibh ag tárlúint ann. (Má tá tú ar twitter is fiú Gaelscéal a leanúint!) Seo hiad a chuid ghiolcaireachtaí mar a chuaigh an cruinniú ar aghaidh. Ní tuairisc iomlán ar an gcruinniú atá anseo ach amháin mar a feictear don duine seo agus a bhí seans agus am aige iad a chuir i dteachtaireacht 140 carachtair.

Bainfidh muid úsáid as an hashtag seo #forassnm

Bhí roinnt ag tuíteáil nach raibh ag an gcruinniú go bhfios dúinn agus seo cuid acu!
@igaeilge:
an bhfuil sé in am le h-aghaidh athbhreithniú ar ról, cur chuige agus éifeacht an Fhorais 12 bliain ó bunaíodh é?
an mbeadh Éamon Ó hArgáin agus a chomhleacaithe I bhForas na G sásta obair iad féin de réir scéimeanna 3 bliana?
cad é an comhréir idir an méid a chaitheann Foras ar an bpobal agus ar an bhForas féin?
56 ag obair ag Foras ach iad fós ag fostú comhlacht caidrimh poiblí ar nós Stillwater chun pr a dhéanamh? Cén chostas? (Stillwater an comhlucht lena mbaineann Cillian Fennel a bhí mar cathaoirleach ar an gcruinniú. Eag)
65 fostaí atá cead aithne don bhForas ó fadó? Vuil an líon sin fós ag teastáil? Scéimeanna 3 bl chun obair an Fhorais a dhéanamh?
scéimeanna 3 bliana, le gach fostaí ar chonradh 3 Bl.?

@raymondkieran
an féidir le Foras oiread agus saineolaí amháin a rolláil amach le tacú leis an tSamhail Nua ghearrMhaoinithe seo -
Ní thosaíonn páirtnéireacht go maith le cos ar bolg
Cathaoirleach ag míniú chlúra an snm

Eamonn Ó hArgáin ón Fhoras ag caint leis an dream i láthair

45 I láthair daoine óga san aireamh

"tá muid ag eisteacht" : Eamonn Ó hArgáin

Beidh an próiséas ag críochnú 2 Aibreán

"maoiniú Fnag ag laghdú", "ag iarraidh níos lú a chaitheamh ar eagraíochta, níos mó ar an phobal"

"níl na tuarastail atá a íoc ag eagraíochtaí eagsúla - níl siad cothrom"

FnaG "ag iarraidh níos mó daoine a fhostú go háitiúil"

FnaG - scéimeanna trí bliana atá i gceist

Eamonn ÓhArgáin ag míniú an choras bunaithe ar scéimeanna atá molta ag an Fhoras

FnaG ag iarraidh fáil amach "cad atá cearr leis an samhail"

"nó cad atá ceart"

am na gceist - Kevin de Barra chun tosaigh - "cur i láthair an Fhorais 'mí-chruinn'"

"an ndearnadh aon taighde aon ar na heagraíochtaí bunaithe maidir le dúbáil" - Kevin de Barra ó Chomhdháil Náisiúnta na Gaeilge

"cá mhéad airgead a tugadh ar ais don roinn anuaraidh" - de Barra

De Barra ag caint go húdarasach agus go paiseanta

Cillian Fennell - "ní fiú dul siar, tá muid san áit ina bhfuil muid, ní hé sin an fath atá muid anseo anocht"

Splanc curtha leis an chruinniú anois - "seafóideach" a deir Peadar Mac Fhlannchadha leis an Chathaoirleach

theip ar an teic - ach muid ar ais

d'éirigh rudaí an téasaí - ach socraithe anois

"Cá bhfuil an dúbáil seo" - Domhnall Ó Loingsigh ó Chontae an Chláir

bhí go leor ceisteanna ann faoin na pleanáilithe teanga 'neamhspleach' atá i láthair - cén chaoi a fuair siad an conradh?

bhí sé fograithe a deir an Foras

Cillian Fennell ag freagairt na gceisteanna

"Níl an taithí ag an bhForas a bheith ag obair ag leibheal an phobail"

"Sin an fáth a bhfuilimid anseo - tá muid ag eisteacht"

"B'fhearr linn a bheith mar pháirtneirí" - Eamonn Ó hArgáin

"páirtnéireacht, ní i gceannas"

"Bhí na heagraíochtaí ag deanamh an obair go deonach sular bunaíodh Foras na Gaeilge nó Bord na Gaeilge"
"Ní féidir le FnaG leanúint ar aghaidh ag maoiniú 19 eagraíocht - níl an t-airgead ann" - Eamonn Ó hArgáin

"amharcann FnaG ar na hiarratais a thagann isteach óna heagraíochta - sin an áit chun dúbáil a aimsiú" Eoghan Mac Cormaic

"Ba chóir go mbeadh leibheal áirithe bunmhaoinithe ann" : Mac Cormaic

"Níl na heagraíochtaí ar bhealach ar bith ag iarraidh an status quo a choinneáil" - Kevin de Barra

"tá seo pléite cheanna" - de Barra

"ach dúirt FnaG nach bhfuair siad aighneachtaí" - de Barra

"níl tuiscint dá laghad ag FnaG ar obair na n-eagraíochtaí" - de Barra

go leor láimhe in airde anois

ESG - scanrtrúil go síleann daoine gur féidir le dream amháin plé leis an eagsúlacht sa chóras oideachais
pointe á thógáil faoi thógáil páistí - an bhfuil aon ag tabhairt aire dhomsa ag tógáil páistí sa Ghaeltacht?

"fág aghainne an rud atá aghainne" - cainteoir Chonamara

Fearghual Mac Thréinfhir ó Choláiste na bhFiann - caithfidh leanúnachas a bheith ann - ní leor 3 bhliain

"Tá daoine dilis d'eagrais" : Mac Thréinfhir

Donncha Ó hÉallaithe - "tá go leor bearnaí ann - tá go leor rudaí ann arbh fhéidir a dhéanamh"

"D'éirigh leis na Breatnaigh ceol nua-aimseartha - ach níor spreag na heagraíochtaí é" : Ó hÉallaithe

Donncha den tuairim gurbh fhéidir le coras bunaithe ar scéimeanna maitheas a dhéanamh

Donncha den tuairim gurbh fhéidir le coras bunaithe ar scéimeanna maitheas a dhéanamh

Sampla 'Pléaraca' á lua ag Donncha Ó hÉallaithe

"Dá mbeinnse ag bráth air eagraíocht Ghaeilge le mo mhorgáiste a íoc, bheinn buartha" : DÓhÉ
"ach tá sé ro-righinn, ba cheart go mbeadh solúbacht ann" : DÓhÉ

"cuid den samhlaíocht a bhí ann imithe" "airgead á fháil ro-éasca" DÓhÉ

"Chuirfinn deireadh le FnaG - mar thús" – DÓhÉ

"ba cheart do na heagraíocht suí síos le chéile agus úsáid níos fearr as an airgead atá ar fáil" DÓhÉ

Traic Ó Braonáin - tá ceol nua-aimseartha ann!!

"Níl an Foras ag iarraidh fáil réidh le heagraíocht ar bith" - ÉÓhA

moladh ó Pheadar Mac Fhlannchadha - tóg an SNM ón tabla.

"Molaim do Fhoras pleann straitiseach a chur le chéile" – PmacF

Liam Ó Maoladha ag caint - ag cur in iúl nach raibh rudaí chomh dearfach - ní raibh rudaí ar bith chomh maith

"níl an rud bríste" LÓM
"Céard a mhólfá féin" – CF

jóc maith faoi Aengus Ó Snodaigh

"ní léir dúinn an raibh aon tionchar ag ár n-aighneachtaí" LÓM

"Bhí na heagraíochtaí sásta dul isteach i seomra" - de Barra

"Níor cuireadh aon airgead ar ais an bhliain seo caite" : EÓhÁ

"Tá an-deighilt idir an Fhoras agus na heagraíocht ro-mhór" - Domhnall Ó Loingsigh

mar gheall ar chúrsaí chadhnra - caithfidh muid ár gclúdach beo a fhágáil anseo - tuilleamh sa pháipéar

Saturday, March 3, 2012

Meas ar theanga ar dá thaobh den Mhuir Meann!

Agus Árd Fheis Fianna Fáil san RDS ag an deireadh seachtaine rinne mé scuaird ar suíomhanna na páirtithe "móra" in Éirinn agus sa Bhreatain Bheag! Cén meas atá acu ar an dteanga 'náisiúnta!" Chuaigh mé chuig na suíomhanna éagsúla agus rinne mé iarracht an cnaipe teanga a fháil agus a bhrú. Seo na torthaí!

Sé Fine Gael an Páirtí is mó sa Dáil  le 74 suíocháin, agus seo an leathanach atá acu. Ní bheadh fhios agat go raibh teanga náisíunta ar bith sa tír. Dár leis an suíomh seo is teanga marbh í an Ghaeilge!
Níl fiú agus cnaipe "Gaeilge" le fáil ar an suíomh seo!
Scríobh mé chuig an páirtí seo faoin easpa Gaeilge ar an suíomh agus fuair mé an fhreagra seo, focal ar fhocal.
".... One of my colleagues who normally would translate replies for me is currently out ill. Rather than waiting further for the person to come back before sending you a reply I decided to reply to you personally, albeit in English. 

You may a fair point regarding the website. I have passed on your comment. It is something I myself have raised and will continue to."


An dara pháirtí is laidre sa Dáil is sea Páirti an Lucht Oibre (35). Arís níl aon leagan Gaeilge den suíomh ann acht tá mírín an-bheag ag a bun faoin titeal "Our Principles" agus tá trí nasc ann:
• Core Party Principles
• As Gaeilge
• Polski
Polainnis agus Gaeilge ar chomh chéim!
Tá mé ag ceapadh nach bhfuil ach 19 suíochán ag Fianna Fáil sa Dáil anois. Toisc an stair atá leis an bPáirtí sin, "The Republican Party" mar a ghlaotar ortha (i mBearla ar an suíomh acu!) cheapfá go mbeadh leagan Gaeilge ag an suíomh acu. Le dóchas brúann tú ar an nasc "Gaeilge" agus faigheann tú é seo:
Cinn teidil i nGaeilge an "fheoil" i mBéarla!
Athraíonn cuid de na cinn teidil, ach ní iad go léir. Mar shampla ní féidir liom mé fhéin a chlarú mar ball de Fhianna Fáil i nGaeilge.

Tá 14 baill ag Sinn Féin sa Dáil agus tá an ainm ag an bpáirtí sin go bhfuil sé go mór ar son na Gaeilge. Deineann ceannaire an pháirtí sin an-iarracht an "cupla focail" a rá sna díospóireachtaí. Mar sin cheapfá go mbeadh aitheantas faoi leith agus so-fheicthe ar a suíomh. Ach, mo léan, níl sé mórán níos fearr ná suíomh Fianna Fáil.
Béarla agus beagáinín den Gaeilge tríd!
Ó bheith ag breathnú ar shuíomhanna na páirtithe móra sa Dáil tá sé soiléir, ró-shoiléir, gur cuma leo ár dteanga Náisiúnta.

Má feictear soir chuig an Bhreatain Bheag, atá fós sa Ríocht Aontaithe, tá trí pháirtí mór sa tír sin. An ceann is mó is sea Lucht Oibre. Feictear an difríocht chomhluath agus a théann tú chuig an suíomh. 
Fáilte roimh an mBreatnais
Cé nach bhfuil gach rud i mBreathnais bheadh fhios agat gur páirtí den Bhreatain Bheag é Llafur cé gur chuid de pháirtí mó Westminster é.

Ait go leor siad na Conservatives and dara páirtí is mó i gComthionóil na Breataine Bige. Tá suíomh an-chosúil le ceann Fine Gael in Éireann níl Breatnais ar bith sa suíomh ná nasc chuig leathnach sa teanga sin.
Fine Gael na Breataine Bige!
Sé Plaid Cymru an triú páirtí sa Bhreatain Bheag. Páirtí náisiúnach gan leaitscéal ar bith hiad agus deineann siad an iarracht is fearr gan amhras. Má bhrútar an nasc "Cymraeg" tógtar chuig suíomh breá Breatnach. Gach alt, gach ceann teidil sa Bhreatnais.
Rud nár thárla in Éirinn!

Mo náire ar Fine Gael, Lucht Oibre, Fianna Fáil, Sinn Féin! 

Mar a deireann Éire i bhfocail an Phiarsaigh,

"Mór mo náir mo chlann féin ag díol a Máthair..."

Monday, February 20, 2012

"Níl aon riachtanas dlíthiúil..." Bus Átha Cliath

..seachas na Gael?
Chuireas teachtaireacht chuig Bus Éireann le déanaí faoi nach Bus Átha Cliath ach Dublin Bus atá ar a suíomh acu. Tá jab mhaith déanta anois acu de na comharthaí ama ag na stáid bhus sa cathair (taobh amuigh de botúin ait ó am go chéile mar seo ag an Nollaig. Ach bhí ar an Coimisinéir Teanga brú a chuir ortha é sin a dhéanamh.  Níl Gaeilge ar bith ar an suíomh acu (Dublin Bus) afach!

Seo an comhfhreagras:

A Chara
Bhí sé de nós agam dul chuig busathacliath.ie chun teacht ar eolas faoin clár ama na mbusanna i mBaile Átha Claith ach níl sé ag obair anois! Ar athraing sibh bur ainm in iomlán go Béarla anois. Cé fáth?
Déanam an rud céanna le Iarnród Éireann agus cé nach bhfuil iarnrodeireann.ie ann anois chuireann sé go uaithoibríoch chuig an suíomh agus URL nua mé.
Le meas

Eoin, a chara,
Go raibh maith agat as ucht ár gcuid airde a tharraing ar an ábhar seo. Tá an suíomh gréasáin www.busathacliath.ie i mbun feidhme. Is féidir le fostaithe de chuid Bus Átha Cliath breathnú air go hinmheánach ag baint úsáide as ríomhairí na cuideachta agus tá iniúchadh á dhéanamh againn faoi láthair ar an bhfáth nach féidir breathnú ar an suíomh go seachtrach.
Is mise le meas,
Maria
Maria Brennan
Acting Media and Communications Manager
Media and Communications Department, Dublin Bus,

Maria,
Gura maith agat.
Feicim nach bhfuil an eolas le fáil i nGaeilge ar an suíomh. Céard iad na pleannana atá agaibh leis an obair sin a dhéanamh agus go mbeidh muid i ndán an eolas a léamh agus ticéidí a órdú i nGaeilge ann?
Beir bua!

Eoin, a chara,

Níl suíomh gréasáin Bhus Átha Cliath ar fáil ach i mBéarla amháin faoi láthair.

Ag an bpointe seo, níl sé i gceist againn leagan Gaeilge den suíomh gréasáin a chruthú. Tá roinnt cúiseanna leis seo:
  • Tá Bus Átha Cliath gafa le staid airgeadais deacair de thoradh an chúlaithe. Bheadh costas suntasach i gceist le haistriúchán a dhéanamh ar an bhfaisnéis agus na háiseanna uile atá ar fáil ar ár suíomh gréasáin i láthair na huaire.
  • Bheadh acmhainn tiomnaithe ag teastáil le suíomh gréasáin Gaeilge a choinneáil chun a chinntiú go gcoimeádfaí an fhaisnéis suas chun dáta agus cruinn. Mar shampla, is féidir an chuid News Story den suíomh gréasáin againn a nuashonrú ar an toirt anois le faisnéis seirbhíse. Mar an soláthraí iompair phoiblí is mó i mBaile Átha Cliath, tá ár gcuid seirbhísí faoi réir athruithe um bainistiú tráchta ar bhonn laethúil. Má tharlaíonn tionóisc sa chathair, is minic go gcuirtear seirbhísí ar mhalairt slí ar gearrfhógra agus seans nach leanfadh sé seo ach achar gairid ama. Déantar ár rannóg News Story a nuashonrú go gasta leis an bhfaisnéise seo do chustaiméirí agus bheadh acmhainn bhreise de dhíth chun leagan Gaeilge den rannóg úd a sholáthar chun a chinntiú go n-aistreofaí an cineál seo faisnéise go cruinn ar bhonn tráthúil.
  • Níl aon riachtanas dlíthiúil ann leagan Gaeilge den suíomh gréasáin a sholáthar.

Tá súil agam nach gcruthaíonn sé seo aon mhíchaoithiúlacht duit.
Is mise, le meas,

Maria Brennan
Acting Media and Communications Manager

Is minic a faightear freagraí mar sin.

De gnath is ceist "aistriúchán" ó Bhéarla go Gaeilge, atá i gceist ach cén fáth nach féidir stuif a scríobh i nGaeilge agus a aistriú go Bearla. Meas tú cén cineál a deanadh faoi "chostas aistriúcháin" ansin?

Tuesday, February 7, 2012

Níl práinn leis an nGaeilge! (Ceoláras Náisiúnta!)

Seo píosa a roinn Seanán Ó Coistín le Díograiseoirí na Gaeilge le deanaí! is cosúil gur scríobh sé chuig an Ceoláras Náisiúnta (Béarla)

"A chairde, seo an freagra a bhfuair mé ó cheannasaí margaíochta an Cheolárais Náisiúnta, Rosita Wolfe, nuair a d'iarr mé uirthi rogha Gaeilge a chuir ar na hinnill ticéid -


"Many thanks for your email Seanan but unfortunately this is not a priority for us at the moment
Will get back to you in due course if it becomes of interest.
Kind regards
Rosita

Rosita Wolfe"

Is gá dúinn a léiriú di go bhfuil éileamh ann. Seolaigí teachtaireachtaí béasta chuig rosita.wolfe@nch.ie agus cuir in iúl di gur mhaith libh rogha Gaeilge ar na hinnill ticéid."

Más féidir a natch cainte béarla  a úsáid is freagra "clasaiceach" é gan aon amhras. Tá sé ioncurtha le litir a fuair mé ó Éircom ar litir a sheol mé i nGaeilge chucu fadó "Now we are no-longer a state company we have no statuary obligation to respond to correspondence in Irish!"

Tuesday, January 31, 2012

Gearchéim earnáil deonach na Gaeilge!

Ráiteas ó Iar-Uachtaráin Chomhdháil Náisiúnta na Gaeilge ar an tSamhail Nua Mhaoinithe atá beartaithe ag Foras na Gaeilge
Is mian linne, mar Iar-Uachtaráin ar Chomhdháil Náisiúnta na Gaeilge, a bhfuil 24 balleagraíochtaí inti, an ráiteas seo a dhéanamh ag uain atá chomh cinniúnach d’earnáil dheonach na Gaeilge.

Na fíricí
Faoi ghlás!
1. Is cuid fhíorthábhachtach den pholaitíocht dhaonlathach nua-aimseartha í earnáil phobail dheonach bheoga, agus aithnítear seo timpeall na cruinne. I stáit dhaonlathacha éiritheacha, is minic a thugtar cúnamh seachtrach chun rannpháirtíocht sa stát a chinntiú ón tsochaí shibhialta eagraithe, ar nós an chúnaimh a thug an tAontas Eorpach do thíortha iarchumannacha in Oirthear na hEorpa.

2. Tá Gluaiseacht Dheonach na Gaeilge, agus na heagrais a bhaineann léi, nasctha ar bhealach domhain le bunú an Stáit agus leis an bhforbairt a tháinig ina dhiaidh sin ar pholasaithe teanga na tíre ceannasaí. Ní hamháin go raibh na polasaithe seo ceannródaíoch ag an am, ach cuireadh i bhfeidhm iad le linn blianta deacra geilleagracha. Faoi theidil éagsúla, chabhraigh Earnáil Dheonach na Gaeilge leis an Stát chun gnéithe pobalbhunaithe na bpolasaithe sin a chur i bhfeidhm, agus ina ról, atá uathúil don earnáil dheonach, chun ionadaíocht a dhéanamh thar ceann lucht labhartha na Gaeilge agus a mianta siúd a chur faoi bhráid an Stáit. Tá ról níos leithne ag earnáil dheonach na Gaeilge sa tsochaí Éireannach ná mar a léirítear sa téarma “tríú hearnáil”. Go deimhin, nuair a bunaíodh an áisíneacht stáit, nó quango, Foras na Gaeilge, d’fhonn athchothromú a dhéanamh ar ionad na Gaeilge i dTuaisceart Éireann, aistríodh chuig an áisíneacht nua tríd Acht a bunaithe 1999, ó Roinn an Aire a bhí freagrach astu go dtí sin, na feidhmeanna maoinithe i leith ocht gcinn d’eagraíochtaí deonacha, thuaidh agus theas.

3. Is mór idir inné agus inniu, a deir an seanfhocal. Is dócha go bhfuil an Stát sa droch-chaoi chéanna anois is a bhí nuair a tionscnaíodh polasaithe teanga ar dtús tar éis a bhunaithe. Aithníonn an earnáil dheonach státmhaoinithe é seo, agus tá sí sásta freagairt de réir mar a theastaíonn, ach is gá gur trí phróiseas aontaithe rannpháirteach a dhéanfar seo, agus é sin go sonrach sna réimsí polasaithe sin nach ndéanfaidh dochar aimhleasach d’fhorbairt nó do chur chun cinn na Gaeilge ó thuaidh agus ó dheas sa todhchaí. Is gá go mbainfí úsáid as critéir chuí, nuair atá ‘luach ar airgead’ á mheas sna réimsí sóisialta, cultúrtha agus intleachtacha.

4. Is uirlis athraithe thútach atá i bhfreagra na háisíneachta maoinithe, Foras na Gaeilge, agus athrú aontaobhach á bheartú ó bhunmhaoiniú go maoiniú gearrthréimhseach iomaíoch oscailte bunaithe ar thionscadail –
is athrú é seo le himpleachtaí fadtéarmacha a fhágfaidh drochbhail ar an nGaeilge ó thuaidh agus ó dheas.

5. Is léir go raibh freagra na Comhairle Aireachta Thuaidh Theas (Béarla) do mholadh an Fhorais tugtha i bhfolús eolais, toisc nár tugadh deis dóibh siúd is mó a bheidh thíos leis na hathruithe molta seo léiriú ar na himpleachtaí a chur faoi bhráid na Comhairle, bíodh an léiriú sin ó na heagrais bhunmhaoinithe nó uathu siúd a bhaineann leas as saothar na n-eagras.

6. Má tá rath le bheith ar an Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge nó leis an gcur chuige nua i dTuaisceart Éireann, is sa phobal, tríd an bpobal, agus le taithí an phobail a bhainfear seo amach.

7. Bíodh seo déanta d’aon turas nó ná bíodh, is iad iarmhairtí loma na samhla nua maoinithe atá molta ag Foras na Gaeilge ná go mbeidh eagraíochtaí deonacha fadbhunaithe dhícheallacha ligthe i léig.

8. Mar IarUachtaráin ar eagraíocht abhcóideachta ionadaíoch a bunaíodh i 1943, airímid go gcaithfeadh go bhfuil réiteach níos fearr ar an scéal seo ná mar atá á mholadh ag Foras na Gaeilge. Teastaíonn seirbhísí leanúnacha chomh maith le tionscnaimh nua ón nGaeilge agus ó phobail labhartha na teanga, agus tá sé seo tuillte acu. Cuirimid na moltaí a leanas chun cinn, moltaí maoinithe agus moltaí struchtúrtha, i dtreo réiteach a fháil a bheidh inghlactha ag cách.

9. Beidh buiséad de dhíth chun tabhairt faoi na scéimeanna ócáidiúla atá á moladh. B’fhéidir an buiséad sin a roinnt ar bhealaí eile.

9.1 Bealach 1:
Blocbhuiséad áirithe trí bliana a ainmniú do shaothar na n-eagraíochtaí sa phobal agus Comhchoiste a bhunú ar a mbeadh ionadaithe tofa ag na heagraíochtaí agus ionadaithe ainmnithe ag Foras na Gaeilge d’fhonn an bhuiséad sin a riaradh de réir coinníollacha dochta. Shaorfadh Bealach 1 foireann an Fhorais chun obair eile ar son na Gaeilge a bheith ar siúl acu.

9.2 Bealach 2:
I dteannta an bhlocbhuiséid sin, buiséad ar leith a bheith á riaradh ag Foras na Gaeilge féin ar chóras scéimeanna ar bhonn iomaíoch mar atá á dhéanamh acu le scéimeanna eile.

10. Mar chríoch, ní fiúntach comhairliúchán poiblí mar atá beartaithe a thionscnamh ar ábhar chomh tromchúiseach mura bhfuiltear sásta bealaí eile a iniúchadh chomh maith, an status quo ina measc, ar bhonn an daonlathais ar a laghad.
Is é ár moladh struchtúrtha mar sin, ná Grúpa ionadaíoch a bhunú, faoi Chathaoirleacht neamhspleách, chun féidearthachtaí a phlé ionas go dtiocfar ar réiteach comhaontaithe, atá bunaithe ar na fíricí go léir atá ar fáil, le cur faoi bhráid na Comhairle Aireachta Thuaidh Theas.

Is sinne le meas,

Helen Ó Murchú (1995 – 1998) (2010 – 2011)
P.T. Mac Ruairí (2004 – 2010)
Caitríona Ní Cheallaigh (2001 – 2004)
Pádraig Mac Donncha (1998 – 2001)
Liam Mac Mathúna (1992 – 1995)
Pádraig Ó Ceithearnaigh (1987 – 1992)

Friday, January 27, 2012

Aon lá amháin

Maith dúinn an tSacs-Bhéarla!
Seo an lá deireannach abhneachtaí & suirbhé a chuir isteach don athbhreithniú ar Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003. Tá deis mhór againn fós an acht a láidriú agus brú a chur leis an gcinneadh chun Oifig an Choimisinéara Teanga a dhúnadh mar oifig neamhspleách agus í a chur faoi Oifig an Ombudsman a athrú.

Ta sé go hiontach an obair ar fad ata déanta agat agus ag pobal na Gaeilge agus Gaeltachta trí chéile le daoine a mhealladh chun suirbhéanna agus aighneachtaí a líonadh agus a chur chuig an Roinn. Chuir an Roinn in iúl do Chonradh na Gaeilge ar an Luain seo caite go raibh 381 suirbhé curtha chucu agus tá a fhios acu ó shin go bhfuil ar a laghad 500 suirbhé sa bhreis ar sin curtha ar aghaidh.

Níl ach 46 aighneacht, áfach, curtha chucu ag an bpointe seo. Is ceart mar sin an brú deireanach a chur orthu agus daoine a mhealladh, ach go háirithe, le haighneachtaí a chur chuig an Roinn mar ábhar práinneach. 

moltaí do na haighneachtaí mar anseo (i bhfoirm MS Word - le cuid mhaith de na moltaí ón Siompóisiam i TCD an Satharn seo caite chomh maith le moltaí ón Tóstal agus an Coimisinéir Teanga  san áireamh). Más féidir linn dá bhféadfá-sa, a léitheoir, TRIÚR ar a laghad a mhealladh le haighneachtaí a chur chuig an Roinn sa chéad 4 lá eile. 

Is féidir teacht ar na haighneacht ar-líne ag: Aighneacht_Ar Line!

Roinn na Gaeltachta ar mhaidin Dé Chéadaoine le cabhair uait!
Dar ndóigh, ní bheidh deireadh leis an bhfeachtas ar an 31 Eanáir. Mar sin bí ag faire ar an eolas faoin gcéad chéim eile!

Tuesday, January 17, 2012

Eolaire gairme á eagrú ag Poball Chluian Tarbh

Tá Pobal Chluain Tarbh, eagras deonach, ag ceiliúradh 40 bliain a bhunaithe i mbliana.  

Ó bunaíodh Pobal Chluain Tarbh tá sé mar aidhm aige cuidiú le cur chun cinn na Gaeilge i gcoitinne, go háirithe i ngnáth cúrsaí an tsaoil.  Mar chuid den gceiliúradh tá sé beartaithe acu eolaire gairme agus ceirde a chur ar fáil mar áis do dhaoine ar fud na hÉireann gur mian leo a n-gnó a dhéanamh trí mheán na Gaeilge.  Feictear do Phobal Chluain Tarbh go mbeadh toradh leanúnach ar a leithéid de eolaire a chuirfeadh ábhar clianta ar an eolas faoi lucht gairme agus ceirde na Gaeilge i ngnáth cúrsaí an tsaoil.  

Dá forleithne is a bhíonn eolas faoi a leithéid seo de eolaire is ea is mó seans a bheidh ann go leathnófaí usáid na Gaeilge i ngnáth cursaí an tsaoil.  Mar a deir an seanfhocal “Ní neart go cur le chéile”"Ba mhór ag Pobal Chluain Tarbh dá gcuirfeá do ghaolta agus do chairde le Gaeilge ar an eolas faoin bhfiontar seo; agus go ndéanfá féin agus do chairde le Gaeilge clárú ann." a deireann Séamus Mac Giolla Ruaidh
Cathaoirleach Phobal Chluain Tarbh.   

D’fhonn an eolaire a bhunú tá foirm cláraithe do lucht gairme agus ceirde le fáil, inar féidir saineolas faoin a réimse gairme nó ceirde a thabhairt, ullmhaithe agus  fáil air trí ríomhphost a sheoladh chuig pobalchluaintarbh@gmail.com.  

Beidh fáil ar an eolaire féin ar an seoladh ríomhphoist céanna agus déanfar athbhreithniú ar an eolaire gach ráithe. Nil aon costas cláraithe nó eile i gceist.

Thursday, January 12, 2012

Leasú chun feabhais!

Tá sé i gceist ag  Scoil an Dlí agus Oifig na Gaeilge,  Coláiste na Tríonóide, i gcomhar le  Craobh na gCeithre Chúirteanna de Chonradh na Gaeilge (le tacaíocht ó Ghuth na Gaeltachta), Siompóisiam Poiblí a reáchtáil ar Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 i gColáiste na Tríonóide ar an Satharn 21 Eanáir 2011.
#achtgTCD - an haischlib a úsáidtear don siompóisiam seo

'Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003: Leasú chun feabhais' a bheidh mar theideal ar an Siompóisiam seo, atá á chur ar siúl i gcomhthéacs an athbhreithnithe atá fógartha ag an Rialtas maidir le feidhmiú na reachtaíochta agus a héifeachtachta.

Seo mar a leanas leagan amach an tSiompóisiam:
Na Cainteoirí

Seán Ó Cuirreáin

Ar an 23 Feabhra 2004 a ceapadh Seán Ó Cuirreáin ina chéad Choimisinéir Teanga de réir Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003.
Athcheapadh ar an mbealach céanna é do thréimhse eile 6 bliana ar an 23 Feabhra 2010.
Tá feidhmeanna agus cumhachtaí an Choimisinéara Teanga leagtha amach san Acht agus tá neamhspleáchas iomlán aige ina ról mar Choimisinéir Teanga.
Aonghus Dwane
Tá Aonghus Dwane ag obair le Coláiste na Tríonóide mar Oifigeach Gaeilge (sheol an Coláiste a scéim teanga i 2010). Is aturnae é, agus nuair a bhí sé ag obair le hOifig an Stiúrthóra Ionchúisimh Phoiblí, bhí sé bainteach le scéim teanga na hoifige sin.
Dáithí Mac Cárthaigh

Is abhcóide é Dáithí Mac Cárthaigh. Chomh maith leis sin tá sé mar chomhordaitheoir Dlí agus Gaeilge le hÓstaí an Rí. Tá sé ina chónaí i Ráth Chairn.
Julian de Spáinn
Tá Julian de Spáinn mar Ard-Rúnaí ar Chonradh na Gaeilge ó 2005 agus roimhe sin bhí sé mar Bhainisteoir ar Sheachtain na Gaeilge Teo. Bhí sé mar Uachtarán ar Aontas na Mac Léinn in Éirinn i 2000/01.
Éamonn Mac Niallais

Tá Éamonn Mac Niallais mar urlabhraí le Guth na Gaeltachta (feachtas neamhpholaitiúil, traspháirtí é Guth na Gaeltachta atá dírithe ar chás na Gaeilge agus na Gaeltachta). Chomh maith leis sin tá Éamonn mar Riarthóir Ionad Ghaoth Dobhair d'Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge.


1. 10.00 - 11.45 SEISIÚN 1 
SÚIL SIAR A CHAITHEAMH AR FHORFHEIDHMIÚ NA REACHTAÍOCHTA Ó 2003 I LEITH.
Aitheasc ón gCoimisinéir Teanga, Seán Ó Cuirreáin, maidir le taithí a oifige féin; aitheasc ó ionadaí as Roinn na hEalaíona, na hOidhreachta agus na Gaeltachta agus léargas a fháil ó Oifigeach Gaeilge in eagras poiblí maidir le cur i bhfeidhm na reachtaíochta go hinmheánach in eagras.

2. 12.00-13.30 SEISIÚN 2
LÉARGAIS A FHÁIL AR ÉIFEACHTACHT NA REACHTAÍOCHTA.
Dáithí Mac Cárthaigh BL maidir le cur i bhfeidhm na reachtaíochta sa chóras dlí;
Julian de Spáinn, Ard Rúnaí Chonradh na Gaeilge maidir le dearcadh eagras Ghaeilge ar éifeachtacht na reachtaíochta agus a dtuairimí lena fheabhsú;
Éamonn Mac Niallais ón bhfeachtas pobail Guth na Gaeltachta maidir leis an chaoi a fheidhmíonn an reachtaíocht ar son cearta teanga ar an talamh sna Gaeltachtaí agus na leasuithe a mheasann siad atá de dhíth.

3. 14.00-15.00 SEISIÚN 3
RÉIMSE LEATHAN TUAIRIMÍ AR CHEIST NA REACHTAÍOCHTA, NA H-ATHBHREITHNITHE AGUS A FHEABHSAITHE.
Tá siad siúd bailithe le chéile ó ionadaithe na n-eagras Ghaeilge agus ó dhaoine aonair, trí Fhóram Plé oscailte a éascú. Eimear Ní Chonaola (TG4) a bheidh i mbun an Fhóram Plé.Is í Eimear Ní Chonaola an príomhláithreoir nuachta ar TG4. Is an Spidéal di ó dhúchas agus is céimí í d'Ollscoil na hÉireann, Gaillimh.

Beidh sé mar aidhm ag an Siompóisiam páipéar cuimsitheach a chur le chéile, bunaithe ar imeachtaí an lae, ar na ceisteanna uile atá le tabhairt san áireamh agus athbhreithniú an Rialtais ag dul ar aghaidh. Déanfar é seo trí Rapporteur /Tuairisceoir a fháil, a leanfaidh imeachtaí an lae go géar agus a thabharfaidh faoi pháipéar a chur le chéile. Cuirfear é seo ar fáil don Rialtas mar ábhar cúnaimh don phróiseas athbhreithnithe.

Beidh an ócáid seo oscailte do mhic léinn, cleachtóirí dlí agus phobal mór na Gaeilge, mar aon le hionadaithe ó na heagrais Ghaeilge, agus gach éinne le spéis san ábhar, agus beidh fáilte ar leith roimh ionchur san Fhóram Plé.

Cuirfear sólaistí ar fáil. Tosóidh imeachtaí an lae ag 10.00am le fáilte ón Ollamh Gerry Whyte ó Scoil an Dlí, Coláiste na Tríonóide, agus le cúpla focal ó Eithne Reid O’Doherty BL, rúnaí, Craobh na gCeithre Chúirteanna.