Monday, December 17, 2012

Cás Mhaolra Seoighe agus Mám Trasna

Macnamh ar dhúnmharú tragóideach agus ar chás agus breitiúntas éagóireach

Bhí ócáid ar siúl i nGaillimh ar an Satharn 15 Nollaig i gcuimhne ar Mhaolra Seoigh, a chuireadh chun báis go héagórach de bharr "Dúnmharuithe Mhám Trasna" 130 bliain ó shin. Bhí Uachtarán na hÉireann, Mícheál D. Ó hUiginn i láthair ag Aifreann i nGaeilge san Ardeaglais agus sna himeachtaí ina dhiaidh. Bhí sciatháin oirthearach na hárd-eaglaise lán don Aifreann.

Bé an tAth Fiontán Ó Monacháin a bhí mar príomh-chéiliuraí ag an Aifreann sin agus an tAth Kieran Waldron, deartháir údar "Maamtrasna, the murders and the mystery," an tAth Jarlath Waldron. Bhí ceol binn á chanadh ag Treasa Ní Cheannabháin i rith an Aifrinn.

Seán Ó Cuirreáin, Coimisinéir Teanga
ag leagadh bláthfhleasc
Ina dhiaidh sin ag ócáid ina leagadh bláthfhleasca ar an áit ar crochadh agus ar cuireadh Maolra Seoighe, cothrom an lae sin 130 bliain ó shin.  Leagadh iad mar seo agus fonn mall a sheinnt ar na píobaí ag Éamon Ó Bróithe.
• Méara na Gaillimhe, Terry O'Flaherty thár cheann phobal na cathrach.
• Méara Chontae na Gaillimhe, Thomas Welby, thar cheann phobal an chontae.
• Johnny Joyce, thar cheann mhuintir Seoighe, a shinsear, a dúnmharíodh i Mám Trasna.
• Seán Ó Cearúil, dlíodóir, thar cheann lucht gairme an dlí.
• Sibéal Davitt, duine de shliocht Cheapach na Creiche, thar cheann mhuintir an cheantair sin atá anois scaipthe ar fud na tíre agus an domhain mhór.
• An Tiarna David Alton thar cheann na daoine sin a fhulaingíonn ar fud an domhain nuair a séantar a gcearta daona.
• Seán Ó Cuirreáin, An Coimisinéir Teanga, thar cheann poball na Gaeltachta agus na Gaeilge.

Níos deanaí sa tráthnóna céanna bhí siompóisiam faoin ábhar i Músaem Cathrach na Gaillimhe. Bhí cainteoirí breatha ann agus tháining slua aisteach chuig an mír seo den cuimhniúcháin le héisteach leo.

Mar thús thug an Ollamh Gearóid Ó Tuathaigh léiriú ar chúlra staire 1882, polataíocht an ama i Sasana agus an gaol a bhí idir pearsa rialtais cúng na haimsire lena chéile mar aon le tabhacht an chás seo sna hochtóidí. Níor éistíodh le Maolra mar níor thuigeadar é agus níor thuig Maolra iad agus mar sin daoradh go héagóireach é.

Ansin chuir an Tiarna Alton cur síos ar a pháirt agus páirt an Tiarna Avebury sa chás agus an troid ar siúil le cinneadh na cúirte a fuair Maolra Seoighe ciontach a chuir ar cheal. Is fiú é a dhéanamh mar chuid den proiséas ag chuir an cairdeas idir Éire agus Shasana a neartú. Chríochnaidh sé a phíosa leis an nath, "Ar scath a cheile a mhaireann na daoine!"

Ba spéisiúl an caint a thug Johnny Joyce, de shliocht clainne Seoighe a dhúnmaraíodh in 1882. Thug sé stair a sheanathair Máirtín, a bhí as baile nuair a thárla an sléacht, agus Paitsí, a gortaíodh ann agus a thárla dóibh. Cuireadh in Ard Aidhin iad beirt agus níor ligeadh thár n-ais chuig a n-áit dhúchais iad. Scaradh óna chéile iad agus ní fios cád a thárla do Paitsí ag an deireadh ach gur chuaigh sé go Meiriceá. Phós Máirtín agus bhí a chlann mac páirteach i gcúrsaí CLG ar thaobh Baile Átha Cliath.  (Bhí Johnny Joyce é féin i bhfoireann buacach Bhaile Átha Cliath sna caogadaí!)

Teaspáineadh ansin scannáin fíor spéisiúil ó RTÉ, "CSÍ Mám Trasna" curtha i láthair ag an léiritheoir Seán Ó Méalóid.

Caoineadh Mhaolra Seoighe
Sa seisiúin ceiste agus díospóireachta a bhí ann ansin deineadh comparáid idir cás Mhaolra Seoighe agus cásanna eile mar Seisear Birmingham agus Clann Mhic Guidhir. Dúradh gur tabhachtach iad na daoine a seasann an fód cé go mbíonn an triomlach ina n-éadan i gcúrsaí coinsiasach!

Cuireadh deireadh leis an sioposium le píosa léitheoireachta as leabhair an Ath Jarlath Waldron ag a deartháir an tAth Kieran. Ba chur síos ar bhás truamhéalach Mhaolra Seoighe é. Ansin bhí dán nua-chumtha, "M'athair, Maolra Seoighe!" ag Ciarán Ó Fátharta léite ag a iníon Muireann, inar samhlaíodh sé meon iníon Mhaolra ar bhás a hathair agus nach mbeidh sé sa bhaile don Nollaig. Ansis sheinn Johnny Óg Connelly píosa nua ceoil a chum sé don ocáid - "Caoineadh Mhaolra Seoighe!"

Críochnaíodh an ocáid le oíche airneáin i gClub Áras na nGael - ceol, sólaistí agus ar ndóigh, deochanna!
Bhí an ocáid eagraithe ag Oifig an Choimisinéara Teanga, Conradh na Gaeilge agus Músaem Cathrach na Gaillimhe.

Wednesday, December 5, 2012

Ar son na Gaeilge?

Tá gach páirtí in ainm is a bheith ar son na Gaeilge, pé brí atá leis sin. Deireann siad go bhfuil lán taobh thiar den Scéim 20 Bliain don Ghaeilge a foilsíodh dhá bhliain ó shin.

Ag breathnú ar na suíomhna éagsúla a bhaineann leis na páirtithe éagsúla ní fheictear aon chúis dhochais. Tá Fianna Fáil agus Sinn Féin tár éis aistriú ar na chinn thideal ach sinn an méid. 

Tá leathannach amháin ag Páirtí an Lucht Oibre le haidhmeanna an pháirtí i nGaeilge (Táid le fáil i bPolainnis leis!).

Maidir le Fine Gael, níl oiread agus focal amháin ar an suíomh acu, seo an páirtí atá tár éis Acht Gaeltachta nua a bhrú trén Dáil, a chuir deireadh le Daonlathas in Údarás na Gaeltachta, A chuir deireadh le chomh-fhoilsiú billí pairliminte, atá ag iarraidh Oifig an Choimisinéara Teanga a nascadh faoi Oifig an Ombudsman agus deireadh a chuir le COGG agus ag Dia amháin atá fhios cad eile. 

Is beag páirtí a fhoilsíonn ráiteas i nGaeilge riamh. Tá beirt nó triúir i Sinn Féin a deanann iarracht agus labhrann triúr i nGaeilge go rialta. Labhrann ionadaí i bhFianna Fáil ar chúrsaí Ghaeilge i nGaeilge mar aon leis an bFoth-Aire Gaeltachta (gur as an nGaeltacht é!).

Seo mar a bhi cúrsaí sa bhliain 2007: No Gaeilge! agus Dea-shampla idirlín de dhíth ar na páirtithe (Lá 2008).

Meas tú an fimínteacht atá á léiriú sa méid sin?

Suíomh Fhine Gael gan oiread agus focal amháin Gaeilge air!
Leathanach amháin ag Páirtí an Lucht Oibre
Suíomh "Gaeilge" de chuid Fhianna Fáil

Suíomh "Gaeilge" de chuid Sinn Féin