Friday, February 28, 2014

Masla ar an idirlíon!

Fuair mé na moltaí ó Chonradh na Gaeilge maidir le plé le maslaí ar líne. Sé Cuan Ó Seireadáin a cheap é. Ar ndóigh baineann sé leis na meáin éile chomh maith.

Caithfidh gach feachtas ar son na cearta sibhialta déileáil le masla den sórt seo. Is fianaise iad na maslaí pearsanta go bhfuil coinsias na maslaitheoirí faoi bhrú, agus go bhfuil tobar na n-argóintí réasúnta folamh.

Bíonn sé mar aidhm ag na maslaitheoirí an díospóireacht a shracadh i dtreo ina labhraítear faoi rudaí nach mbaineann leis an bhfeachtas, go háirithe maidir leis an gcóras oideachais agus a dtaithí fhulangach féin (mar dhea) air.

Níl aon dualgas orainn coimhlint ar an leibhéal sin.

Déarfadh ná Rómhánaigh i gcónaí gurb iad na hargóintí ad hominem na cinn ba laige: (Seo miniú ar Wikipidia an Bhéarla ar an tearma ad hominem!)

B’fhíor dóibh.

Tá sé riachtanach mar sin:
1) Nach ndéanfaimis masla muid féin riamh. Nach n-úsáidfimid tada ón oidhreacht shaibhir do mhaslaí a dhéanann iarracht coinsias ciontach a mhúscailt ar nós ‘seoinín’ agus srl. Go gcnuasófaí agus go scaipfí liosta do fhreagraí gearra dearfacha ar na maslaí míchearta is coitianta.

2) Go ndéarfaimis arís agus arís eile, go réasúnta agus go féinchinnte, gur feachtas cearta sibhialta é seo.

3) Léiriú, mar sin, go bhfuil rogha le déanamh: Todhchaí (Dearfach) nó Bás (Diúltach).

4) Go dtaispeánfaí, chomh minic agus is féidir, gur muidne an taobh atá dearfach, greannmhar, óg, spreagúil, úr, fuinniúil, saibhirshamhlaíoch, tuisceanach, cineálta, aontaithe, oscailte, fáilteach.

5) Go dtaispeánfaí, chomh minic agus is féidir, gur muidne an taobh a bhfuil fís agus dóchas acu; an taobh atá dírithe ar an dtodhchaí (ceist na gcearta), ní ar an aimsir chaite (an drochthaithí oideachais).

6) Go gcuirfimis fáilte roimh gach tacaíocht a thugtar dúinn go poiblí nó go príobháideach, is cuma cé chomh beag agus atá sé.

7) Go bhfreagróimis, arís agus arís eile, gur díospóireacht fíor-thábhachtach í an díospóireacht oideachais, ach nach féadfar í a phlé gan cearta a phlé chomh maith.

8) Más rud é go ndeireann daoine naimhdeacha rudaí nimhneacha, drochbhéasacha, foréigeanacha a rá, neartaíonn sé sin ár n-argóint go bhfuileamar ag troid in aghaidh luathbhreithiúnais mhí-réasúnta.

9) Tuiscint nach iad na hargóintí iad féin a bhuann cathanna ar son tacaíocht phoiblí go minic, ach an taobh ar féidir leo níos mó torainn a chruthú. Tuiscint go gcaithfidh an torann sin bheith dírithe sa dtreo chéanna i gcónaí: Rialtais atá ag tréigeadh a dhualgas, agus atá ag déanamh neamhairde ar an mórchuid saq phobal anseo agus thar lear a roghnaíonn Todhchaí dár dTeanga.

10) Go mbeadh an bhfoclóir agus na teachtaireachtaí céanna a úsáid ag gach éinne, i ngach díospóireacht, an t-am ar fad.

11) Go mbeadh gearrliosta do na héilimh ar fáil, i bhfoclóir simplí, i mBéarla agus i nGaeilge, agus iad á scaipeadh agus á lua ag gach deis, bíodh sé poiblí nó bíodh sé príobháideach.

12) Go labhróimis faoi “Lá Iontach na Gaeilge”, faoi “Earrach na Gaeilge”.

Thursday, February 27, 2014

Litir don Taoiseach ón 1.5%

"...léirigh taighde atá déanta dúinn ar fhigiúirí oifigiúla ón Roinn Oideachais agus Scileanna go dtógfadh an córas nua sin, dá gcuirfí i bhfeidhm go hiomlán agus ar an bhealach is dearfaí é, thart ar 28 mbliana le líon na foirne riaracháin sa Roinn sin le líofacht i nGaeilge a dhúbailt ón 11⁄2% atá ann faoi láthair go dtí 3%...." (Seán Ó Chuirreáin, Coimisinéir Teanga, 2004-2014 - Ag caint leis an Oireachtas 23/1/2014)

Is fiú go mór an litir seo a léamh chuig an Taoiseach ó Chumann na nOifigeach Forbartha Gaeilge sa tSeirbhís Phoiblí.

Mar is eol do chach is mionlach an-bheag iad sa stáit chóras agus is léir go dtuigeann siad fáth go bhhfuil pobal na Gaelige "Dearg le Fearg".


Bhfuil siad le "gaoth an fhocail a fháil" uaidh?


Monday, February 24, 2014

Slán le Seán - litir bíochais ó phobal labhartha na Gaeilge sa Ghaeltacht agus in Éirinn ina iomláine!

Seo litir buíochas ó Phobal na Gaeltachta agus na Gaeilge a bronnadh ar Sheán Ó Cuirreáin ar an 23 Feabhra 2014, a lá deireanach mar Coimisinéir Teanga. Nuair a bhí an bronnadh thart bhí siúlóid agóide go Roinn na Gaeltachta áit ar a tugadh litir poiblí chuig an Aire Stáit McGinley.

23 Feabhra, 2014

Seán Ó Cuirreáin, Uas.,
An Chéad Choimisinéir Teanga.

A Sheáin, a chara

An litir a bhronnadh!
Is mian le pobal na Gaeltachta agus lucht labhartha na Gaeilge ar fud na tíre, ár mbuíochas ó chroí a chur in iúl duit, faoin obair thábhachtach a rinne tú go stuama agus le dúthracht mar chéad Choimisinéir Teanga. Le deich mbliana anuas thug d’oifig, faoi do stiúradh, cosaint do phobal na Gaeilge, a raibh a gcearta teanga á gceilt orthu ag an gcóras stáit.

Cé gur trua linn gur éirigh tú as, is móide ár meas ort gur ar bhonn prionsabail a bheartaigh tú an cinneadh sin a ghlacadh. De bharr do sheasaimh mhisniúil ionraic, tá muid dóchasach go mbeidh sé níos éasca ar an gcéad Choimisinéir eile cúraimí na hoifige a chomhlíonadh i mbealach a dhaingneoidh ár gcearta mar Ghaeilgeoirí agus muid ag déileáil leis an státchóras.


Ba mhaith linn gach rath a ghuí ort amach anseo.

Pobal na Gaeltachta agus na Gaeilge.


Seán agus a fhoireann - buíochas agus meas tuilte acu go léir!

Thursday, February 20, 2014

Stop! Gaeilge led thoil!

Fadó fadó, 20 Nol 2010,  rinne mo shuirbhé beag féin ar shuíomhanna na páirtithe poiliticiúla, Ar son na Gaeilge mar dhea! Ní deas an pictiúir a bhí ann, agus anois, faraoir, ní fhéadfá a rá go bhfuil aon athrú ar an scéal. Tá a meas do Phobal na Gaeilge le feiscint go lom soiléir fós ann.
Náire na bPáirtithe (An Tuairisceoir)
Agus muid ag céiliúradh Lá íontach na Gaeilge ar an Sathairn (15 Feabh 2014) rinne Kevin Scannell, ar bhruach an Mississippi thiar, taighde ar an méid ball de na páirtithe a déanann tuíteanna i nGaeilge.

Ní deas an bpictiúir atá ann.
  • @sinnfeinireland: 1.61%
  • @fiannafailparty: 0.43%
  • @labour: 0.32%
  • @FineGaelToday: 0.29%

I ndairírí táid uilig chomh dona lena chéile!

Feachtas béasach
Bhí píosa ag ár gcara, iGaeilge, le déanaí (An éistfear le Pobal na Gaeilge anois? 15 Feabh 2014) ag rá (faoi Lá Mór na Gaeilge!),"Tá go leor éilimh ann agus go leor ar cheart tabhairt faoi go luath. Ó mo thaobh féin de, bheinn sásta gur tús mhaith a bheadh ann dá dtosnódh an Rialtas – agus na pairtithe polatúla eile – ag labhairt linn inár dteanga féin, laithreach."

Agus ansin thosaigh sé feachtas #Gaeilgeledthoil mar fhreagairt ar Lá Mór na Gaeilge "..ag lorg bhúr dtacaíocht chun brú a chur ar pholaiteoirí, ar pháirtí the pholatúla agus an statchóras, thuaidh is theas Gaeilge a úsáid go rialta ar twitter."

Leanann sé, "Feachtas béasach é seo. Táim ag iarraidh ar pháirtithe agus ar pholaiteoirí tús a chur le nós nua ar twitter, labhairt liom i nGaeilge. Blian toghcháin é seo – ba cheart go ndéanfadh sin cúis mar spreagadh. Ní mór é m’éileamh ach leanfaidh mé leis mar is feachtas é seo le spriocanna ar féidir iad a bhaint amach. Ar a laghad 5 tvuít gach lá as Gaeilge. Nó go mbeadh leagan Ghaeilge de gach tvuít." (Tús le feachtas #gaeilgeledthoil!)

Is fiú go mór feachtas béasach mar seo.

Mar sin i bhfocail Choncubhair iGaeilge Uí Liatháin, anois an t-am le rá: "Stop! Tá rogha eile ann. Labhair liom i mo theanga led thoil! #gaeilgeledthoil...dein bhúr dul chun cinn a thuairisciú fén haischlib #gaeilgeledthoil.

"Seo Earrach na Gaeilge! Ar aghaidh linn."

Thursday, February 13, 2014

48 uair a chlog le dul...

48 uair a chloig le dul go dtí go dtosaíonn Lá Mór na Gaeilge agus tá níos mó scéalta ag teacht gach uair a chloig go mbeidh na sluaite ann. 

Ag an bpointe seo tá: 21 bhus in áirithe; tá Thunderclap déanta ar na meáin shóisialta a raibh teacht ar 91,450 duine ar an teachtaireacht; Tá thar 1,300 duine ar an imeacht ar Facebook; tá an scéal faoin lá scaipthe ag SIPTU, CPSU, IMPACT agus INMO, chomh maith leis na ceardchumainn eile luaite sa ríomhphost deireanach.
Tá cúpla nóta thíos maidir le rudaí a bhaineann leis an lá a fuair mé ó na h-eagrathóirí:

• Is fiú meirgí nó plaicird a dhéanamh don lá (ach ná bí buartha mura fhaigheann sibh seans cinn a dhéanamh. Tá thart ar 300 déanta ag an ngrúpa oibre cheana féin!)

Tá an clárama sealadach (agus seo treo na siúlóide):
  • 14.00 – Bailiú ag an nGairdín Cuimhneacháin, Cearnóg Parnell Thuaidh
  • 14.30 – Tús leis an siúl
  • 15.15 –Sráid Theach Laighean (d’fheadfadh muid a bheith suas le 15 nóiméad níos luaithe nó 15 nóiméad níos déanaí ná sin, ag brath ar líon na ndaoine ar an lá)
  • 15.20 – Tús leis na cainteanna & leis an gceol
  • 15.50 – Deireadh

Tá cóip den bhileog eolais mar pictiúr thíos ag an mbun. Tá na h-éilimh ó Halla na Saoirse luaite air. Dar ndóigh, beidh éilimh eile ag grúpaí éagsúla amach anseo ach ba mhaith linn díriú ar na cinn seo go háirithe Dé Sathairn.

Beidh cruinniú le moltaí breise a bhailiú don chéad chuid eile den fheachtas ar siúl 30 nóiméad i ndiaidh dheireadh an léirsithe in Uimhir 6, Sráid Fhearchair. Ní gá a bheith i láthair, go háirithe má tá tú ag imeacht abhaile ar bhus nó má tá do theaghlach leat, ach is deis í le tuilleadh moltaí a bhailiú ón bpobal don fheachtas.


Tá na meáin Ghaeilge tar éis an scéal a scaipeadh go tréan agus táimid fíor-bhuíoch díobh. Tá na meáin áitiúla tar éis a bheith go maith chomh maith. Beifear ag díriú go háirithe ar na meáin náisiúnta sa chéad dhá lá eile (mar eolas tá an físeán is déanaí anseo. Bhí alt maith ag Siobhán Seoighe, i mBéarla, san Independent inné.).

Cliog ar seo len é a léamh níos fearr!

Friday, February 7, 2014

Tá muid ag teacht agus muid Dearg le Fearg!

Tá 8 lá fágtha roimh LÁ MÓR NA GAEILGE agus tá pobal na Gaeilge agus na Gaeltachta thuaidh theas ag eagrú ina threo le fuinneamh agus le díograis. Bhí cruinnithe áitiúla an-mhaith againn le seachtain anuas i nGaoth Dobhair, i gConamara, i gCathair Chorcaí, i mBéal Feirste, i gCorca Dhuibhne, Baile Bhúirne, Cill Mhichíl agus áiteacha eile.

Tá moladh ann go mbeadh rud éigin dearg á caitheamh againn - mise chun caipín San Níoclás - Daidí na Nollag a caitheamh!

Chomh maith leis na cruinnithe, tá scéal faighte go bhfuil busanna á n-eagrú ó na háiteanna seo a leanas don 15 Feabhra 2014 - má tá busanna eile aann ní raibh fhios again agus é seo á fhoilsiú!

·  Ard Mhacha
·  Béal Feirste
·  Boirche Íochtar
     Dún Phádraig
     Caisleán Uidhlín
·  Carn Tóchair
·  Cill Dara
·  Cill Dhéaglán
·  Corcaigh
·  Dún Chaoin
·  Gaillimh(cathair)
·  Conamara (Ceantair na n-Oileán agus soir uaidh!)
·  Gaoth Dobhair
·  Má Nuad
·  Ráth Chairn
·  Tiobraid Árann
·  Doire

Chomh maith leis sin ar fad, tá tacaíocht mhór á léiriú ag na scoileanna i mBaile Átha Cliath (go háirithe na Gaelscoileanna agus na Gaelcholáistí) agus ag roinnt mhaith ceardchumann atá ag scaipeadh an scéil dúinn i measc a mballraíochta féin (INTO, BATU, IWU, OPATSI, Unite the Union agus IFUT go dtí seo).

Bheadh sé go hiontach dá bhféadfá iarracht sa bhreis a dhéanamh daoine a mhealladh chuig an lá mór sa chéad chúpla lá eile. Is cinnte go gcabhróidh líon an tslua leis an mbrú a chuirfear ar na Rialtais amach anseo lenár n-éilimh a bhaint amach.