Monday, February 24, 2014

Slán le Seán - litir bíochais ó phobal labhartha na Gaeilge sa Ghaeltacht agus in Éirinn ina iomláine!

Seo litir buíochas ó Phobal na Gaeltachta agus na Gaeilge a bronnadh ar Sheán Ó Cuirreáin ar an 23 Feabhra 2014, a lá deireanach mar Coimisinéir Teanga. Nuair a bhí an bronnadh thart bhí siúlóid agóide go Roinn na Gaeltachta áit ar a tugadh litir poiblí chuig an Aire Stáit McGinley.

23 Feabhra, 2014

Seán Ó Cuirreáin, Uas.,
An Chéad Choimisinéir Teanga.

A Sheáin, a chara

An litir a bhronnadh!
Is mian le pobal na Gaeltachta agus lucht labhartha na Gaeilge ar fud na tíre, ár mbuíochas ó chroí a chur in iúl duit, faoin obair thábhachtach a rinne tú go stuama agus le dúthracht mar chéad Choimisinéir Teanga. Le deich mbliana anuas thug d’oifig, faoi do stiúradh, cosaint do phobal na Gaeilge, a raibh a gcearta teanga á gceilt orthu ag an gcóras stáit.

Cé gur trua linn gur éirigh tú as, is móide ár meas ort gur ar bhonn prionsabail a bheartaigh tú an cinneadh sin a ghlacadh. De bharr do sheasaimh mhisniúil ionraic, tá muid dóchasach go mbeidh sé níos éasca ar an gcéad Choimisinéir eile cúraimí na hoifige a chomhlíonadh i mbealach a dhaingneoidh ár gcearta mar Ghaeilgeoirí agus muid ag déileáil leis an státchóras.


Ba mhaith linn gach rath a ghuí ort amach anseo.

Pobal na Gaeltachta agus na Gaeilge.


Seán agus a fhoireann - buíochas agus meas tuilte acu go léir!

No comments:

Post a Comment