Friday, January 27, 2012

Aon lá amháin

Maith dúinn an tSacs-Bhéarla!
Seo an lá deireannach abhneachtaí & suirbhé a chuir isteach don athbhreithniú ar Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003. Tá deis mhór againn fós an acht a láidriú agus brú a chur leis an gcinneadh chun Oifig an Choimisinéara Teanga a dhúnadh mar oifig neamhspleách agus í a chur faoi Oifig an Ombudsman a athrú.

Ta sé go hiontach an obair ar fad ata déanta agat agus ag pobal na Gaeilge agus Gaeltachta trí chéile le daoine a mhealladh chun suirbhéanna agus aighneachtaí a líonadh agus a chur chuig an Roinn. Chuir an Roinn in iúl do Chonradh na Gaeilge ar an Luain seo caite go raibh 381 suirbhé curtha chucu agus tá a fhios acu ó shin go bhfuil ar a laghad 500 suirbhé sa bhreis ar sin curtha ar aghaidh.

Níl ach 46 aighneacht, áfach, curtha chucu ag an bpointe seo. Is ceart mar sin an brú deireanach a chur orthu agus daoine a mhealladh, ach go háirithe, le haighneachtaí a chur chuig an Roinn mar ábhar práinneach. 

moltaí do na haighneachtaí mar anseo (i bhfoirm MS Word - le cuid mhaith de na moltaí ón Siompóisiam i TCD an Satharn seo caite chomh maith le moltaí ón Tóstal agus an Coimisinéir Teanga  san áireamh). Más féidir linn dá bhféadfá-sa, a léitheoir, TRIÚR ar a laghad a mhealladh le haighneachtaí a chur chuig an Roinn sa chéad 4 lá eile. 

Is féidir teacht ar na haighneacht ar-líne ag: Aighneacht_Ar Line!

Roinn na Gaeltachta ar mhaidin Dé Chéadaoine le cabhair uait!
Dar ndóigh, ní bheidh deireadh leis an bhfeachtas ar an 31 Eanáir. Mar sin bí ag faire ar an eolas faoin gcéad chéim eile!

No comments:

Post a Comment