Tuesday, January 17, 2012

Eolaire gairme á eagrú ag Poball Chluian Tarbh

Tá Pobal Chluain Tarbh, eagras deonach, ag ceiliúradh 40 bliain a bhunaithe i mbliana.  

Ó bunaíodh Pobal Chluain Tarbh tá sé mar aidhm aige cuidiú le cur chun cinn na Gaeilge i gcoitinne, go háirithe i ngnáth cúrsaí an tsaoil.  Mar chuid den gceiliúradh tá sé beartaithe acu eolaire gairme agus ceirde a chur ar fáil mar áis do dhaoine ar fud na hÉireann gur mian leo a n-gnó a dhéanamh trí mheán na Gaeilge.  Feictear do Phobal Chluain Tarbh go mbeadh toradh leanúnach ar a leithéid de eolaire a chuirfeadh ábhar clianta ar an eolas faoi lucht gairme agus ceirde na Gaeilge i ngnáth cúrsaí an tsaoil.  

Dá forleithne is a bhíonn eolas faoi a leithéid seo de eolaire is ea is mó seans a bheidh ann go leathnófaí usáid na Gaeilge i ngnáth cursaí an tsaoil.  Mar a deir an seanfhocal “Ní neart go cur le chéile”"Ba mhór ag Pobal Chluain Tarbh dá gcuirfeá do ghaolta agus do chairde le Gaeilge ar an eolas faoin bhfiontar seo; agus go ndéanfá féin agus do chairde le Gaeilge clárú ann." a deireann Séamus Mac Giolla Ruaidh
Cathaoirleach Phobal Chluain Tarbh.   

D’fhonn an eolaire a bhunú tá foirm cláraithe do lucht gairme agus ceirde le fáil, inar féidir saineolas faoin a réimse gairme nó ceirde a thabhairt, ullmhaithe agus  fáil air trí ríomhphost a sheoladh chuig pobalchluaintarbh@gmail.com.  

Beidh fáil ar an eolaire féin ar an seoladh ríomhphoist céanna agus déanfar athbhreithniú ar an eolaire gach ráithe. Nil aon costas cláraithe nó eile i gceist.

No comments:

Post a Comment